Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén folytatja a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát. A testület folytatja az új felsőoktatási törvény előzetes normakontrollját.

Az alkotmánybírók elé kerül a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény előzetes normakontrolljára irányuló indítvány.

Egy indítványozó álláspontja szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés a kisajátítási kártalanítás szabályait nem hozta összhangba az Alkotmányban megállapított követelményekkel.

Egy másik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát kérte a termőfölddel kapcsolatos elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletet illetően.

Az alkotmánybírók megvitatják azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik szabálya.

Kedden az Alkotmánybíróság foglalkozik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló – az Országgyűlés által 2005. május 30-án elfogadott – törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatával.

A testület tárgyalja azt az indítványt, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezetével kapcsolatos szabályait vitatja.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a büntetőeljárásról szóló törvénynek a pótmagánvádló fellépésére vonatkozó szabályozása.