A szaúdi kormány új munkaügyi szabályokat fogadott el, amelyek révén a hazai munkaerő nagyobb arányú foglalkoztatását és a nemzetközi munkajogi előírásoknak történő jobb megfelelést kívánják elérni.

Az új törvénykönyv a múlt héten tartott rendes kormányülés keretében került elfogadásra. Az ország munkaügyi minisztere, Ghazi al-Gosaibi újságíróknak elmondta, hogy az új törvény minden tekintetben alkalmazkodik azokhoz a gazdasági és társadalmi változásokhoz, melyek az olajban gazdag országban a legutóbbi munkaügyi szabályozás bevezetésétől eltelt 35 évben bekövetkeztek. A törvény ennek megfelelően a Szaúd-Arábia által célként kitűzött WTO-csatlakozás követelményeivel is összhangban áll.

A törvény elvárja az országban működő vállalatoktól, hogy azok szaúdiakat alkalmazzanak és biztosítsa ez utóbbiak tartós munkavállalásukat azáltal, hogy folyamatosan továbbképzik és ösztönzik őket munkafeladataik rendes ellátására. Az országban tevékenykedő vállalkozások alkalmazottainak legalább 75%-a szaúdi állampolgár kell, hogy legyen – a munkaügyi miniszter azonban saját hatáskörében eljárva ezt az arányszámot időszakosan lecsökkentheti abban az esetben, ha nem áll a munkáltató rendelkezésre megfelelő számú szakképzett hazai munkaerő.

A most életbe lépő rendelkezések elsősorban azt a célt szolgálják, hogy kiszorítsák a nagyjából hatmillió, főként ázsiai országokból érkezett külföldi munkavállalót a szaúdi munkaerőpiacról. Az arab országban jelenleg 10%-os a hivatalos munkanélküliségi ráta, de szakértők a valós arányt ennek duplájára becsülik.

A szigorú vallási előírásokat követő királyságban különösen a nők vannak hátrányban a munkavállalás lehetőségeit illetően és a kormány legutóbbi döntése értelmében állami segítséggel is csak a „természetüknek megfelelő” munkahelyeken helyezkedhetnek majd el. A munkaképes korú szaúdi nők jelenleg 10%-a minősül foglalkoztatottnak.

A munkaügyi törvény személyi hatálya több munkavállalót érint és bevezeti a csökkent munkaképességűek kötelező foglalkoztatását; tisztán megfogalmazza a munkaviszony megszüntetése esetén kötelező eljárást és körülhatárolja a jogviszony megszűntével a feleket terhelő jogokat és kötelezettségeket. Továbbá több szabadnapot biztosít és nagyobb vállalatok számára a női alkalmazottak gyermekvállalását megkönnyítő előírásokat tartalmaz.