Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kezdeményezése után esély nyílik arra, hogy közlekedési támogatásban részesüljenek azok a súlyosan fogyatékos személyek, akik eddig a juttatásból – jogszabályi korlátok miatt – kimaradtak.

Az ombudsman kérésére az Országgyűlés szociális bizottsága áttekintette azt a kormányrendeletet, amely csak a vak és siket személyek, valamint kísérőik számára teszi lehetővé az utazási kedvezmények igénybevételét, a többi súlyosan fogyatékos személyt kizárja a kedvezményből. A parlamenti testület elfogadva az országgyűlési biztos érveit úgy döntött szeptember 27-ei ülésén, hogy felkéri a kormányt és az érintet tárcákat a visszás szabályok módosítására, valamint, hogy biztosítsa a végrehajtáshoz szükséges anyagi forrásokat a 2006-os költségvetésben.

Korábban az ombudsman vizsgálatot folytatott az ügyben, és megállapította: a diszkrimináció tilalmával összefüggésben okoz visszásságot – és az esélyegyenlőség biztosításának állami célkitűzésével is ellentétes –, hogy a fogyatékossági támogatásban részesülő súlyosan fogyatékos személyek jelentős köre, az értelmi fogyatékosok, a mozgásszervi fogyatékosok és a halmozottan fogyatékos személyek nem részesülhetnek a közlekedési támogatásban. Az országgyűlési biztos megállapításaival egyetértettek a szaktárcák, ám a minisztériumok eltérő megoldást javasoltak a visszásságok megszüntetésére. Ezért az ombudsman 2002-ben lefolytatott vizsgálata ajánlásában a miniszterelnököt kérte fel a szükséges intézkedések meghozatalára. Az akkori miniszterelnök az ajánlást elfogadta, és kezdeményezte a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnál a rendelkezések felülvizsgálatát és módosítását. A konkrét javaslatot 2003 január 31-ig kellett volna kidolgoznia a két minisztérium részvételével alakult bizottságnak. 2003 decemberében elkészült egy javaslat, amely noha az ombudsmani ajánlásokat elfogadta, ám az új szabályokat csak 2006 januárjától vezette volna be, amit az országgyűlési biztos későinek tartott. A javaslatból nem lett semmi, mert mind a kormány élén, mind az érintett tárcák vezetésében váltás történt. Az újonnan készült előterjesztés már sem konkrét intézkedési tervet, sem határidőt nem tartalmazott, pusztán arról tájékoztatott, hogy a rendszer újragondolását tervezik. A kormány azonban ezt a tervezetet sem vitatta meg. Ezért az ombudsman beszámolójában tavaly és tavaly előtt is a parlament elé tárta a problémát. Mivel intézkedés nem történt, Lenkovics Barnabás az Országgyűlés elnökétől kért segítséget. Ezt követően Szili Katalin házelnök az ügyet továbbította a parlament szociális bizottságának, amely múlt heti ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy felkéri a kormányt a visszásságok megszüntetésére.