Immáron Kovács Úr egész családja él a 2005. november 1-jétől hatályba lépő KET törvény lehetőségeivel (ez a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, amely a magyarországi elektronikus ügyintézés követelményeit és szabályait rögzíti és immáron 6000 ügy intézését teszi lehetővé elektronikus úton), és elektronikusan intézi ügyeit

A vacsora hiánya minden férj életét megkeseríti. Még Kovács Úrét is, aki alapvetően jámbor, türelmes ember. De az utóbbi időben megszaporodott a szendvicses vacsorák száma, miután Kovács Úr könyvelő felesége egyre többet dolgozik. Reggel elindul egy köteg papírral a hóna alatt az illetékes APEH kirendeltségbe, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, vagy éppen a postára. Hosszú órákat tölt el utazással, sorban állással, ajánlott szelvények kitöltésével és iktatásával, így nem csoda, hogy késő este ér haza. Mindezt megelégelve Kovács Úr úgy dönt, hogy bevezeti feleségét az Internet és az elektronikus ügyintézés világába. Egyrészt kihasználhatná, hogy a magánnyugdíj-pénztári bevallás egy minősített elektronikus tanúsítvány birtokában 2005. január 1-je óta intézhető elektronikus formában. Másrészt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása 2006. január 1-jén lép hatályba, amely kimondja, hogy havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig valamennyi adót és járulékot elektronikus úton kell bevallani. Kovács Úr azonban reméli, hogy rövidesen lehetővé válik az adók és járulékok bevallása minősített elektronikus tanúsítvány segítségével az Interneten keresztül is.

Kovács Úr felesége több cégnek is könyvel. Napjainak nagy részét nem is a könyveléstechnikai módszerek alkalmazása, hanem az ügyintézés töltötte ki. Miután a munkavállalótól levont járulékokat és adókat, illetve a munkáltatót kötelezően terhelő járulékokat is az APEH felé kell bevallani, a több cégből adódóan szinte minden nap látogatta a város különböző pontjain elhelyezkedő, illetékes APEH kirendeltségeket. Hetente járt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz is, miután a GYES-sel, GYED-del, táppénzzel kapcsolatos ügyeket is személyesen kell elintézni. Sorbaállás a sorszámért, formanyomtatvány-igénylés. Ha a kitöltéshez szükséges összes dokumentumot magával vitte, helyben kitöltés, majd további hosszú várakozás a nyomtatvány beadására. Optimális esetben, hibátlan kitöltés esetén ezzel elintézettnek tekinthető 1, azaz 1 ügy. És ott van még persze a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (közismert nevén a NYENYI) évenkénti egyszeri leadása, amely minden alkalommal mély nyomokat hagyott Kovács Úr feleségében. Tavaly például mindössze 64-en várakoztak előtte az adatokat tartalmazó floppy lemezért. A cégek éves beszámolójának közzététele sem tartozott a könnyen intézhető ügyek közé, ugyanis 2 helyre kellett postázni: a Cégbíróságra, illetve az Igazságügyi Minisztériumba, a Cégnyilvántartás és Céginformációs Szolgálathoz.

Mindez azonban Kovács Úr közbenjárásának köszönhetően megváltozik, hiszen az elektronikus ügyintézéssel Kovács Úr felesége rengeteg időt, pénzt és nem utolsósorban energiát takarít meg. Így Kovács Úrnak már nem kell a meleg vacsora miatt aggódnia, miután felesége saját minősített aláírási képességével (tanúsítványával), elektronikus úton, az Interneten keresztül végzi munkáját. Ennek köszönhetően esténként több órája marad arra, hogy új recepteket próbáljon ki és elkápráztassa családját a finomabbnál finomabb vacsorákkal.

A NetLock Kft. – ről

A NetLock Kft. tevékenysége során, a hitelesítés-szolgáltatás keretében olyan elektronikus hitelesítéshez vagy titkosításhoz használható elektronikus igazolásokat (tanúsítványokat) bocsát ki, amelyek a külvilág felé hitelesen bizonyítják az aláíró/titkosító személyének, és az általa használt kriptográfiai kódsornak az összetartozását. Emellett időbélyegzés szolgáltatás keretében bármilyen elektronikus dokumentumhoz hiteles idő adat rendeltethető, amely bizonyítja egy adott elektronikus állománynak az időbélyegzés időpontjában való létezését. A NetLock Kft. 1999. óta Magyarországon egyedüliként valamennyi Microsoft termékben mint megbízható legfelsőbb szintű hitelesítésszolgáltató szerepel, ami a Microsoft szoftverkörnyezetben dolgozó felhasználók számára jelentősen megkönnyíti a tanúsítványok kezelését, mivel a NetLock Kft. által kiadott összes tanúsítványt a rendszer külön figyelmeztetés nélkül, azonnal hitelesnek fogadja el.
A NetLock Kft. a PKI tanácsadás szolgáltatása keretében az elektronikus aláírás, titkosítás és időbélyegzés technológiai hátterét jelentő nyilvános kulcsú infrastruktúra kialakításához vagy bevezetéséhez szükséges műszaki, eljárási tanácsadást végez. A PKI rendszerintegrációs tevékenység során megvalósítja a tanácsadás során kialakított PKI technikai, jogi, eljárásrendi bevezetését ügyfeleinél, komplex megoldást nyújtva a felmerült igényekre. A NetLock Kft. Magyarország első fokozott biztonságú, majd minősített hitelesítés szolgáltatója. Nevéhez fűződik az első minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása és hozzájárult az első hiteles elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzat elindításához is.