A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az október 13-án tartott tárgyalásán megállapította, hogy Magyar Légiközlekedési Részvénytársaságnak a jegykiállítási díjjal kapcsolatos tájékoztatása a 2005 elején tartott „Diákakció”-ja során a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt.

A légitársaság reklámjaiban nem tájékoztatta az utasokat arról, hogy jegykiadáskor jegykiállítási díjat is felszámít. A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást 2 millió forint bírság megfizetésére kötelezte. A bírság meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette, hogy a vizsgálat csak az említett akciós időszakban tanúsított magatartás értékelésére terjedt ki.

Mivel a kifogásolt magatartás az érintett piac több szereplője által is követett gyakorlat volt, a Versenytanács a jogsértés megállapításától azt várja, hogy a határozat iránymutatásul szolgál a piac valamennyi szereplője számára.