Kihirdetésre került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes belügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet.

Az Országgyűlés 2004. december 22-én fogadta el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.).

Ket. hatálybalépéséig rendelkezésre álló idő alatt meg kell teremteni a Ket. és a különös eljárási szabályok összhangját, annak érdekében, hogy a Ket. alkalmazása zökkenőmentes lehessen. A jogalkotási munkálatokra vonatkozó feladatokat a 1145/2004. (XII. 22.) Korm. határozat tartalmazza, amely előírta a tárcák számára a különös eljárási szabályok felülvizsgálatát és ennek eredményeként az egyes ágazatok törvényeinek és kormányrendeleteinek a Ket.-tel való koherencia megteremtése érdekében történő módosítását.

Ez a feladat a törvényi szintű szabályozás tekintetében már teljesült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény elfogadásával.

Kormányrendeleti szintű szabályozás terén a most kihirdetett és 2005. november 11-én hatályba lépő 223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet hivatott biztosítani a Ket.-tel való összhang megteremtését.

Az új jogszabály szövege online olvasható a http://www.bm.hu/…709d004a972d?…* címen.