Országos Bűnmegelőzés Központ három pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívások az illegális migráció visszaszorításának, a Határőrség, valamint az önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenyégének támogatására irányulnak. Határidő: 2005. 11. 25.

1. Pályázati felhívás az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására

A pályázat célja a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rend. 4. § c) pontja értelmében az illegális migráció visszaszorítása, kezelése érdekében végzett tevékenység, valamint az érintettek származási országukba való visszatérése elősegítéséhez kapcsolódó tevékenység megvalósítását magába foglaló projektek támogatása, különösen az alábbi területeken: a befogadó állomások biztonságának erősítése; a nők, gyermekek áldozattá válásának megelőzése; az emberkereskedelem áldozatainak felismerését célzó tréning a hatósági ügyintézők (idegenrendészet, menekültügy), a menedékkérők, a menekültek, valamint a befogadottak elhelyezésre szolgáló intézmények dolgozói, és civil szervezetek részére; a Magyarországon tartózkodó külföldiek ellenőrzése; olyan külföldiek elhelyezésének, ellátásának, egészségügyi sürgősségi és alapellátásának, szükség esetén szakorvosi járó beteg- vagy kórházi fekvőbeteg-ellátásának finanszírozása, akik rajtuk kívülálló okok miatt a Magyar Köztársaság területét nem tudják elhagyni, saját jövedelemmel, létfenntartásukhoz szükséges anyagi fedezettel nem rendelkeznek, és a számukra korábban kötelező tartózkodási helyként kijelölt közösségi szálláson nem helyezhetők el; az emberkereskedelem visszaszorítását célzó kommunikációs tevékenység javítása.

(Pályázatot belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá belföldi természetes személy nyújthat be.)

A pályázati kiírás teljes anyaga és a pályázati adatlap itt érhető el

2. Pályázati felhívás a Határőrség bűnmegelőzési feladatai továbbfejlesztésének támogatására

A pályázat célja: a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § a) pontja értelmében a Határőrség már folyamatban lévő, vagy most induló, bűnmegelőzés körébe tartozó programjainak megvalósítását segítő, illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában meghatározott célok közül a rendvédelmi szervek feladatkörébe tartozó tevékenység megvalósítását magába foglaló programok támogatása, különösen a következő területeken: a migránsok áldozattá válásának megelőzése; a bűnmegelőzési koordinátorok, szakemberek képzése, továbbképzése; a bűnmegelőzés társadalmasítása, a Határőr Igazgatóság illetékességi területén belüli együttműködés fokozása, a területen élő lakosság személyes szerepvállalásának motiválása, a regionális partnerség kiépítése és működtetése a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén; a határon átnyúló bűnözés elkövetésének csökkentése; a belső korrupció visszaszorítása; az illegális munkavállalás visszaszorítását célzó mélységi ellenőrző tevékenység segítése; az „migrációs háló” működtetése; a kommunikációs tevékenység javítása; a fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése.

(Pályázatot csak a határőr igazgatóságok nyújthatnak be.)

A pályázati kiírás teljes anyaga és a pályázati adatlap itt érhető el.

3. Pályázati kiírás az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának, ezen belül a rendőrség bűnmegelőzési feladatai továbbfejlesztésének támogatására.

1. A pályázat célja a 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § értelmében a városi, kerületi önkormányzatok és a helyi rendőri szerv együttműködésén alapuló, már folyamatban lévő, vagy most induló, a bűnmegelőzés körébe tartozó programjainak megvalósítását segítő, illetve a 1036/2005. (IV. 21.) kormányhatározat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2005-ben és 2006-ban megvalósítandó feladatai közül a lakosság élet és vagyonvédelmének biztosítását magába foglaló programok támogatása, különösen az alábbi területeken: települések, településrészek, lakókörnyezetek biztonságának erősítése (nem támogatott a térfigyelő, illetve rendszám-azonosító kamerarendszerek kiépítése, felújítása, üzemeltetési költségeinek fedezése); a gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése; nők időskorúak, fogyatékossággal élők ellen elkövetett támadások megelőzése; a családon belüli erőszak visszaszorítása és megelőzése; a bűnmegelőzési, koordinációs szakemberek képzése, továbbképzése; a bűnmegelőzés társadalmasítása, a városi/kerületi rendőrkapitányság illetékességi területén belüli együttműködés fokozása, a területen élő lakosság személyes szerepvállalásának motiválása, a partnerség kiépítése és működtetése a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén; a bűnmegelőzési kommunikáció javítása; egyéb, a 1036/2005. (IV. 21.) kormányhatározathoz kötődő cél.

(Pályázatot csak azok a városi és kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezetében foglaltak szerinti bűnmegelőzési feladatot is ellátó bizottságot működtetnek, vagy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság tagjai között képviselettel rendelkeznek, továbbá e Bizottság munkáját a képviselőtestület által elfogadott bűnmegelőzési koncepció, vagy stratégia alapján látja el.)

A pályázati kiírás teljes anyaga és a pályázati adatlap itt érhető el

A pályázatokon 1 000 000 és 5 000 000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása az OBmK Pályázati szabályzata szerint egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A pályázat megvalósítási határideje a támogatási szerződés aláírását követő 1 naptári év.