Az Európai Bizottság ma tanúbizonyságát adta, hogy nem enged a szigorból a dohánytermékek reklámozása terén: a Cseh Köztársaság, Olaszország, Magyarország és Spanyolország egyaránt „felszólító levelet” kapott, amiért nem teljesíti maradéktalanul a dohánytermékek reklámozását szabályozó 2003/33/EK irányelv előírásait.

A jogsértések elsősorban olyan, a reklámtilalom alóli kivételekkel függnek össze, amelyeket ezek a tagállamok a dohánytermékek reklámozásáról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetése során tettek. Az érintett tagállamoknak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljanak a felszólító levélre, és jogszabályaikat az irányelvhez igazítsák. Ha ez elmarad, a Bizottság továbbviszi a jogsértési eljárást.

Markos Kyprianou, az egészségügyért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos kijelentette: „A dohánytermékek reklámozását szabályozó irányelv a dohányzás ellen folytatott harcunk egyik legfontosabb építőeleme, ezért nem győzöm sürgetni a tagállamokat, hogy megfelelő módon alkalmazzák azt. A dohányzók és a dohányzásba kezdők számának visszaszorítása tekintetében kulcsfontosságú, hogy a reklámon és a szponzoráláson keresztül is felvegyük a harcot a dohányzás imázsának letörésére. A Bizottság korábban más tagállamokkal szemben is tett lépéseket az irányelv érvényesítéséért – ez is jelzi, hogy egy pillanatig sem fogok habozni, ha fel kell lépnem a szabályozás maradéktalan és tartalmilag is helyes alkalmazása érdekében.

A dohánytermékek reklámozását szabályozó irányelv
A dohánytermékek reklámozását szabályozó 2003/33/EK irányelv tiltja a dohánytermékek nyomtatott sajtóban, rádióban és interneten keresztül történő reklámozását. Az irányelv értelmében a dohánytermékekkel összefüggésben a több tagállamot érintő rendezvények szponzorálására sincs lehetőség. A tilalom csak akkor érvényes, ha a reklámnak vagy szponzorálásnak határokon átnyúló vetülete van; nem vonatkozik tehát a filmszínházakban, a plakátok révén vagy a termékszponzorálással (pl. hamutartók, napernyők) megvalósuló reklámra, bár a nemzeti jog ezt is megtilthatja, és ezzel a lehetőséggel több uniós tagállam él is. A dohánytermékek televíziós reklámozása a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv értelmében már a kilencvenes évek eleje óta tilos az EU-ban. Az irányelv az intézkedések hatálybalépését vagy a reklám- és szponzori tevékenységre vonatkozó tilalmat illetően semmiféle kivételt nem tesz lehetővé.

A Bizottság az előírások maradéktalan betartását sürgeti
A dohánytermékek reklámozását szabályozó irányelvet az Európai Parlament és a Tanács 2003-ban fogadta el, és a nemzeti jogba való átültetést 2005. július 31-ig kellett elvégezni. A tagállamoknak eddig az időpontig kellett elfogadniuk nemzeti átültető rendelkezéseiket, és erről a Bizottságot is értesíteniük kellett.
2005. októberében a Bizottság tizenkét tagállamnak küldött felszólító levelet, amiért nem számoltak be átültető intézkedéseikről. Ezt követően Németország és Luxemburg kivételével valamennyi tagállam megadta a Bizottságnak a szükséges információkat.

A tagállamok által bejelentett jogszabályok részletes ellenőrzése során a Bizottság egyelőre a következő kérdésekben talált konkrét megfelelésbeli problémákat a szponzorálási tilalommal kapcsolatban:

  • Spanyolországban olyan átmeneti rendelkezés van hatályban, amely szerint a spanyol jogszabály hatálybalépését követően három évig a reklám és a szponzorálás tilalma nem alkalmazandó az autó- és a motorversenyeken.
  • Olaszország nem alkalmazza a szponzorálás tilalmát azokra a rendezvényekre, amelyekre kizárólag az ország területén kerül sor. Az irányelv szerint azonban a szponzorálás tilalma minden olyan rendezvényre kiterjed, amely határokon átnyúló hatású (például mert televízión vagy az interneten keresztül más tagállamokba is közvetítik).
  • Magyarország kivételesen, az országnak gazdaságilag fontos esetekben kivételt biztosít a dohánytermékek reklámozására vonatkozó tilalom alól.
  • A Cseh Köztársaság általános jellegű, három évre szóló kivételt tesz minden olyan szerződés vonatkozásában, amelyet a jogszabály hatálybalépése előtt írtak alá.

A Bizottság emellett Németország és Luxemburg ellen is folytat jogsértési eljárást, amiért azok nem számoltak be a dohánytermékek reklámozását szabályozó irányelv átültetése érdekében elfogadott nemzeti intézkedéseikről.

A következő lépések
A Cseh Köztársaságnak, Olaszországnak, Magyarországnak és Spanyolországnak most két hónap áll rendelkezésére, hogy választ adjanak a felszólító levélre, és jogszabályaikat hozzáigazítsák a dohánytermékek reklámozását szabályozó irányelvhez. Ha ezt elmulasztják, a Bizottság egy úgynevezett „indokolással ellátott vélemény” kibocsátásával kezdeményezni fogja a jogsértési eljárás második szakaszának megindítását, és ha a jogellenes állapot továbbra is fennáll, a kérdéses tagállamokkal szemben az Európai Bíróságon is fellép.