Az Európai Bizottság intézkedéseket tervez azok ellen a tagállamok ellen, amelyek megszabják a cigaretták minimális fogyasztói árát.

Az EKB joggyakorlatával összhangban arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezek a minimumárak sértik a közösségi jog rendelkezéseit, torzítják a versenyt és csak a gyártok számára biztosítanak kiszámítható profitot a dohányáruk haszonkulcsának állandósításával.

Az alkalmazandó adójogi irányelv (95/59/EK) az áru forgalmazója számára tartja fenn a jogot arra nézve, hogy meghatározzák a kiskereskedelmi forgalomban forgalmazott cigaretták árát. Az államok által előírt legkisebb kötelező árak tehát nem egyeztethetők össze az irányelvvel.

A dohánytermékek forgalmának visszaszorulásával csökkenő állami bevételek növelése érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy az államok növeljék az olcsó cigarettákat érintő fogyasztási adót.

Kovács László adójogi biztos elmondta: „Támogatom a tagállamok egészségügyi politikáját, ez azonban nem lehet ellentétes a közösségi joggal.”

A Bizottság a dohányfogyasztás visszaszorítása tekintetében hatékony eszközként ismeri el az előre megszabott árakat, de ez csak akkor lehet megfelelő megoldás, ha a tagállamok a többi, más uniós állammal kötött megállapodásaikat is betartják