A Panaszbizottság társadalmi kurátor bejelentésére megvizsgálta a Magyar Televízió Rt. 2006. május 7-én sugárzott “A szólás szabadsága” c. műsorában “10 éves a médiatörvény c. közérdeklődésre számot tartó adását. A beadvány szerint nem biztosított megnyilvánulási lehetőséget a Magyar Rádió Közalapítványának az adásban hangsúlyosan érintett társadalmi kurátorai számára.

Civil kurátori panasz szerint a Magyar Televízió Rt. 2006. május 7-én sugárzott “Szólás szabadsága” c. műsorában “a műsorban jelen nem lévő civil kurátorok tevékenységét hangsúlyosan megkérdőjelező, a hatályos törvény előírásaitól is eltekintő felvetések” is elhangzottak, és “maga a műsorvezető, Győrffy Miklós is előítéletes, negatív felvetéssel, az érintettek jó híre szempontjából is aggályos megfogalmazásokkal” vezette be “az adás civileket is támadó részét.”

Az eljáró tanács a műsorvezető azon megnyilvánulásait, amelyben azt vélelmezte, hogy “az úgynevezett civil kuratóriumokban is” “politikai delegáltak” ülnek, illetve, hogy “egészen elképesztő szervezetek vannak ezekben a civil kuratóriumokban, és egészen elképesztő személyek .”, akik “nagyon erőszakos emberek”, és akiktől még félnie is kellene, az eljáró tanács alkalmasnak tartja arra, hogy azok a törvény szerint működő társadalmi kurátorokról és a társadalom civil szerveződési formáiról a nézőben negatív vélemények kialakítását segítsék elő.

Fentiek alapján az eljáró tanács egyhangú véleménye az, hogy a műsorvezető mindezzel veszélyeztette a tárgyilagos és elfogulatlan értékítélet kialakulását, eltekintve a tájékoztatás tárgyilagosságától, amelyet a törvény alapelvként ír elő.