Egy rendhagyó ügyben múlt héten meghozott döntésében az Európai Közösségek Bírósága (EKB) arra az álláspontra helyezkedett, hogy Írország az EK alapszerződéseinek több cikkét megsértette azzal, hogy az Egyesült Királysággal szemben az ENSZ nemzetközi tengerjogi egyezményére (UNCLOS) hivatkozással a világszervezet vitarendezési eljárását vette igénybe.

Az ügy abból bontakozott ki, hogy Írország 2001-ben az ENSZ vitarendezési mechanizmusához fordult azzal az indokkal, miszerint az Egyesült Királyságban található Sellafield-i nukleáris létesítmények szennyeződést bocsátanak a tengerbe.

Írország ellen nem az Egyesült Királyság, hanem a Bizottság indított eljárást, mivel álláspontja szerint az ENSZ tengerjogi egyezmény az Európai Unió jogának részét képezi és ennélfogva a tagállamok között e tekintetben kibontakozó viták elbírálására az EKB-nak kizárólagos hatásköre van.

A bíróság a elfogadta a Bizottság álláspontját és megállapította, hogy az Írország által hivatkozott UNCLOS szakaszok a közösségi jog részét képezik, hiszen az említett egyezményt minden tagállam és maga az EU is ratifikálta, és ennélfogva Írországnak elsősorban nem az ENSZ, hanem az EU vitarendezési mechanizmusait kellett volna igénybe vennie panaszainak nemzetközi szintű rendezése érdekében.