Az ÁPV Zrt. más állami vagyonkezelő szervezetekkel párhuzamosan, törvényi kötelezettségét teljesítve vizsgálatot végzett állami tulajdonú ingatlanok elbirtoklásának megszakítása céljából. A vizsgálati körbe kizárólag az ingatlan-nyilvántartás alapján rendezetlen helyzetűnek minősített ingatlanok kerültek be.

A vizsgálati körbe kizárólag az ingatlan-nyilvántartás alapján rendezetlen helyzetűnek minősített ingatlanok kerültek be. Ezek olyan ingatlanok, amelyek tulajdoni lap szerinti tulajdonosa a magyar állam, kezelője pedig valamely átalakulással, végelszámolással, vagy felszámolással megszűnt állami vállalat.

Mint ismeretes, az Alkotmány a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságát mondja ki. A Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései alapján állami tulajdonban levő ingatlanokon is tulajdonjog szerezhető elbirtoklás útján. 2006. június 10-én az állami tulajdonban álló ingatlanok esetén is megnyílt az elbirtoklás lehetősége.

Az ÁPV Zrt. vizsgálatának elsődleges törekvése az elbirtoklás megszakítása az állami vagyonvesztés elkerülése érdekében. Ez az intézkedés az első lépése lehet annak az eljárásnak, amely az ingatlanok tulajdonjogi helyzetének tisztázását, rendezését és a földhivatali nyilvántartások pontosítását, tényleges helyzetnek való megfeleltetését szolgálja. Az ÁPV Zrt. megítélése szerint e cél valamennyi érintett piaci szereplő érdeke. A folyamat során az állami vagyonkezelő szervezet közvetlenül írásban kereste meg a rendezetlen tulajdoni helyzetű ingatlanok használóit a vitás helyzetek tisztázása céljából.

Az ÁPV Zrt. a következő időszakban egyeztet a használókkal, és megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen – a rá vonatkozó jogszabályoknak is megfelelő – módon oldhatók fel az ingatlanok valós és ingatlan-nyilvántartásbeli helyzete közötti ellentétek valamennyi érintett fél számára kedvező módon. A vagyonkezelő szervezet tehát ezzel kapcsolatos azonnali kényszerintézkedést nem tervez.

Tekintettel azonban a vizsgált ingatlanok jelentős számára, valamint a rendezéshez szükséges eljárások időigényére, az ÁPV Zrt. kéri az érintettek együttműködését és türelmét.