McCreevy belső piacért felelős biztos egy június elején Brüsszelben tartott konferencia keretében felhívta a tagállamok figyelmét a pénzügyi szektor működését szabályozó jogszabályok fejlesztésének fontosságára.

McCreevy belső piacért felelős biztos nyilatkozatában ismét kifejezte abbéli elégedetlenségét, hogy az EU országai nem ültetik át megfelelő ütemben hazai jogukba a szervezet pénzügyi irányelveit. McCreevy szerint némi előrelépés tapasztalható ugyan az utóbbi időben, de a Bizottság továbbra is odafigyel a lemaradó tagállamokra és ha szükséges, akkor akár az Európai Közösségek Bírósága előtt is lépéseket fog tenni a változtatások érdekében.

E kemény szavak ellenére az Eurofi által múlt héten szervezett konferencia hangulata és végkicsengése pozitív volt, mert a szakma szerint az EU egyre inkább a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtése irányába halad.

Az Egységes Európai Fizetési Övezet (SEPA)

A SEPA az Európai Fizetési Tanács által megfogalmazott azon terv, melynek eredményeként az európai bankok minden, az eurózónában végrehajtott fizetési ügyletet országon belüli tranzakcióként fogadnának el. A 2010-ig két lépésben megvalósítandó koncepció a Bizottság teljes támogatását élvezi és bevezetésének akadályát csak két fontosabb kérdés képezheti: az első az, hogy vajon a fogyasztók számára valóban észrevehetően olcsóbb szolgáltatásokat eredményez-e az új rendszer, a másik pedig az, hogy a bankszektornak vajon valóban megéri-e óriási pénzeket ölni annak bevezetésébe.

További elképzelések

Az ún. huszonhatos rendszer (26th Regime) egyes pénzügyi termékek európai szinten történő elérhetőségének javítását hivatott megvalósítani. Az európai szervek alapvetően támogatják az elképzelést, de a fogyasztóvédelmi kérdéseket egyelőre megválaszolatlannak tartják, így a koncepció megvalósítása még várat magára.

A kis- és középvállalkozások támogatása szintén fontos terület a pénzügyi szabályozásban. A Bizottság az Európai Befektetési Bankkal közösen az ún. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) rendszeren keresztül igyekszik javítani az e vállalkozások által elérhető hitelek szabályozását.