Az Európai Bizottság az internetes műsorszolgáltatókra is ki akarja terjeszteni a hirdetések közzétételét és a kiskorúak védelmét szabályozó európai uniós irányelv hatályát. Az internetes piac szereplői tiltakoznak a javaslat ellen: szerintük ugyanis ez a kezdeményezés hátrányosan érintené tevékenységüket.

A törekvéseit érő számos kritika ellenére az Európai Bizottság kitart a mellett az álláspontja mellett, hogy a határokon átnyúló televíziózásról szóló 1989-es irányelv módosításával kiterjesztené annak hatályát az internetes piac szereplőire is. Az irányelv a hagyományos műsorszolgáltatókra vonatkozik, és az ő számukra tartalmaz minimumszabályokat a hirdetések és a kiskorúak védelmének szabályozása tekintetében.
Több piaci szereplő azonban, mint például a Brit Iparszövetség (CBI) azon az állásponton van, hogy az irányelv hatályának kiterjesztése károsan hat majd a gazdaságra, akadályozza a munkahelyteremtést és gátat vet a digitális szolgáltatások terjedésének az EU-ban.

Viviane Reding médiaügyekért felelős biztos az Internetes Tartalomminősítő Társaság (Internet Content Rating Association, ICRA) által szervezett brüsszeli tanácskozáson fejtette ki álláspontját. Reding elmondta, hogy a Bizottságnak nem célja fejlődést gátló szabályozást életre hívni, de a kiskorúak védelmét és az agresszív reklámok visszaszorítását biztosítani kell. Ezen okokra tekintettel a Bizottság a tartalomszolgáltatók önszabályozási mechanizmusait kiépítő jogi keretek megalkotását tartja járható útnak. A tagállamok így csak akkor avatkoznának be a piaci szereplők jogviszonyaiba, ha az önszabályozás nem működik megfelelően.

A Reding által kifejtettek ellenére a tervezett szabályozás jellege továbbra sem írható körül pontosan. Az önszabályozást többen (így például a Microsoft, az AOL vagy a Google) járható útnak tartják, mások azonban attól tartanak, hogy a közvetlen állami kontroll hiánya visszaéléseket generálhat. Az európai internetszolgáltatók szövetségének (EuroISPA) elnöke szerint a Bizottság nem értette meg az internet működését. „Lehet bizonyos tartalomszolgáltatásra vonatkozó szabályokat bevezetni, az egyes esetekben azonban igen nehéz lesz meghatározni a műsorszámok besorolását. A ’szabályozott önszabályozást’ a gyakorlatban nehezen lehet majd alkalmazni” – mondta Michael Robert.