Az adóhatóság által megállapított színlelt szerződések átminősítése kapcsán keletkező bejelentési kötelezettségről

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 223. §-ban, a színlelet szerződések átminősítésére biztosított törvényi moratórium 2006. június 30-án lejár, mely kapcsán ismételten az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Az a foglalkoztató, akivel szemben már volt adóellenőrzés, és a vizsgálat a munkavégzés alapjául szolgáló szerződést színleltté minősítette, a jogviszony átminősítésével és annak az adóhatósághoz történő bejelentésével mentesülhet a határozatban megállapított adó- és társadalombiztosítási kötelezettség alól.

Ezen esetekben az adózónak 2006. július 31-ig az adóhatósági határozat(ok) ügyiratszámára hivatkozással kell közölnie az adóhatósággal, hogy az érintett esetekben 2006. június 30-tól a munkaviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és az érintett magánszemélyeket biztosítottként társadalombiztosítási nyilvántartásba vette, illetve a határozattal érintett, de az előzőek szerint nyilvántartásba nem vett esetekben a foglalkoztatás 2006. június 30-ig megszűnt. A bejelentések valóságtartalmát az adóhatóság utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.

Az adóhatóság felhívja a figyelmét, hogy az a 2006. június 30-áig adóhatósági ellenőrzéssel érintett foglalkoztató, amely (aki) legkésőbb 2006. június 30-ig nem alkalmazza a tényleges munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szabályokat, és nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, illetőleg 2006. július 31-ig az adóhatóságot nem értesíti, a törvény által felkínált kedvezményt elveszíti.