Az EP egyszerűsített, konzultációs eljárásban járulhat hozzá az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének két kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozáshoz.

Az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének két kiegészítéséhez csatlakozik az EU. Az egyik a migránsok szárazföldön, tengeren és légi úton való csempészete elleni, a másik az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv.

Az egyezmény célja, hogy az egyes bűncselekmények meghatározásának harmonizációja révén a különböző nemzeti jogrendekben az aláíró országok hatékonyan tudjanak együttműködni a szervezett bűnözés elleni harc terén, azaz hogy az egy országban bűncselekménynek minősülő tettek a többi aláíró államban is annak számítsanak.

Az egyezmény értelmében az államoknak négy fajta súlyos tettet kell bűncselekménynek nyilvánítaniuk: a bűnszervezetben való részvételt, a pénzmosást, az igazságszolgáltatás akadályozását és a korrupciót.

A jegyzőkönyvek szigorú szabályokat tartalmaznak a bevándorlók csempészése és az emberkereskedelem elleni harc terén, különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre, megvédve őket a rabszolgaságtól, a szexuális kizsákmányolástól és az illegális foglalkoztatástól. Az emberkereskedelem elleni jegyzőkönyv olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek révén az áldozatok jogi és anyagi segítséghez juthatnak.