A tagállamok között a polgári ügyekben folytatott bírósági és bíróságon kívüli levelezés megkönnyítésével foglalkozik az a rendelet, amely kapcsán a néppárti, francia Jean-Paul Gauzès készített parlamenti jelentést. Ez a jelentés már többször is szerepelt a plenáris ülés napirendjén, a szavazásra azonban eddig nem került sor.

A tanács 2000. május 29-én, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően fogadta el a 1348/2000/EK számú rendeletet, amelynek célja, hogy a tagállamok között felgyorsítsa és javítsa a polgári és kereskedelmi ügyekről szóló bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítését. A jogszabály a 1965. november 15-ei hágai egyezményből indul ki, annak bizonyos rendelkezéseit tökéletesíti. A rendeletre az indoklás szerint belső piac megfelelő működése, valamint a tranzakciók jogi biztonsága miatt van szükség.

Az Európai Bizottság felkérésére készült tanulmányok azt állapították meg, hogy a rendelet jelentősen javította és gyorsította a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítését a tagországok között.

Ugyanakkor továbbra is problémát jelent, hogy számos esetben nem tartják tiszteletben a határidőket, nem használják a rendeletben meghatározott formanyomtatványokat, nem tájékoztatják a címzettet arról, hogy joga van az ügyirat elutasításához, magasak és bizonyos tagállamokban nem átláthatók az eljárás költségei, a rendelet végrehajtásával megbízott személyzet pedig nem kapott megfelelő képzést.

A jelentés támogatja a bizottság által javasolt módosításokat, amelyek a képviselők szerint növelik a jogbiztonságot a címzett és a kérelmező számára is.

A képviselők az alábbi módosításokat tartják szükségesnek:

  • a költségek átláthatóságának hiányát orvosló átalánydíj bevezetése
  • egységes szabályozás a postai szolgáltatásoknál
  • a kézbesítés közvetlen kérelmezése
  • az átvevő intézményeket tartalmazó kézikönyv és egy gyűjtemény bizottsági határozattal történő elfogadására irányuló kötelezettség eltörlése
  • a tagállamok által közölt tájékoztató adatoknak a Hivatalos Lapban történő nyilvánosságra hozatalára irányuló kötelezettség megszüntetése.