A Panaszbizottság állampolgári bejelentésére megvizsgálta a Magyar Televízió Rt. 2006. június 6-án sugárzott “Kultúrház” c. műsorát. A műsorszámban az egyik riportalany a Himnuszt “zaj”-nak minősítette, és a riporter csak “freudi elszólás”-nak értékelte az esetet.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a kifogásolt műsorrészlet nem sértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényből kiolvasható elveket.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a kifogásolt megfogalmazás a panaszban leírt formában nem hangzott el. A “zaj” szó egy olyan mondatban hangzott el, mikor a riportalany általánosságban a himnusz műfaját igyekezett meghatározni, s azt mint akusztikai műfajt definiálta. A kifogásolt kifejezés a riportban nem hangzott el a nemzeti Himnusz minősítéseként. A “zaj” szó használatát a műfaj zenei-akusztikai jellegének jelzésére a riportalany ezzel együtt maga is szerencsétlennek ítélte, amit gesztusaival azonnal jelzett. A riporter reakcióját, amelyben ezt a szóhasználatot “freudi elszólásnak” minősítette, a riportalanynak ezek a gesztusai váltották ki. A szövegkörnyezetből egyértelműen megállapítható, hogy a riporter ezzel arra célzott, hogy a háttérképeken látható szobor esztétikai minősége befolyásolhatta a riportalanyt a szóválasztásban. A riporteri reakció sem vonatkozik tehát semmilyen módon a nemzeti Himnuszra.

Az eljáró tanács egyúttal hangsúlyozza, hogy a szólásszabadsághoz fűződő jog – a nemzeti Himnusz által is jelképezett magyar kulturális örökség kitüntetett része – magának a nemzeti Himnusznak a kritikus, ironikus értékelését is védi, függetlenül attól, hogy ilyen értékelésre a műsorban nem került sor.