Tájékoztató a nem magyarországi rendeltetésű áruk általános forgalmi adó megfizetése nélkül történő szabad forgalomba bocsátásáról

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) a más uniós tagországba irányuló áruforgalom magyarországi szabadforgalomba bocsátásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adja ki.

A VPOP Vámigazgatóságán 2006. július 3-tól különleges kockázatelemző csoport alakult, amely a vám- és adószempontból az általános forgalmi adó megfizetési nélküli szabadforgalomba bocsátás vámeljárások kockázatelemzését és nyilvántartásba vételét végzi.

A vámhivatalok csak abban az esetben végzik el a kért vámeljárásokat, ha a vámeljárások végrehajthatóságának feltételeként meghatározottakat, azaz

 • a cél-országban történő adófizetési kötelezettség teljesítését, illetve
 • az áru Magyarországról történő kilépését

biztosítottnak találják.Az eljárások során állandó nyilvántartási számot kapnak bizonyos gazdálkodók és termékkörök, amelyeknél indokolt a forgalom minél gyorsabb lebonyolítása, és elenyésző a visszaélés lehetősége. Ezen termékkörök az alábbiak:

 • vámkontingens terhére szabad forgalomba bocsátható termékek,
 • élő állatok,
 • élő növények,
 • hűtött, fagyasztott hal, rák, kagyló,
 • magyar adóalany által, belföldi szállítási címre, de a vámeljárást követően más tagállamba kiszállításra kerülő árukra kért jövedéki termékek,
 • külföldi légitársaság részére, légi úton érkező repülőgép-alkatrészek, tartozékok,
 • áruminta küldemények,
 • hajózási forgalomban belépő áruk, ha a kirakodás helye nem Magyarország,
 • ládák, kartondobozok, raklapok, hordók, azaz egységrakomány képzéséhez használt eszközök, ha a kirakodás helye nem Magyarország.

A zökkenőmentes forgalom lebonyolítása érdekében az előbbiekben említett termékkörökre és gazdálkodókra vonatkozóan a mai napig mintegy 62 állandó nyilvántartási számot adott ki a testület, amelyek alapján már a határátkelőhelyeken megkezdődhet a vámeljárás. Az állandó nyilvántartási számok kiadása a továbbiakban is folyamatosan történik.