A Bizottság tegnap olyan uniós rendeletet terjesztett elő, amely a külföldi mobiltelefon-használat költségeit esetenként akár 70%-kal csökkentené. A Bizottság ezzel kívánja biztosítani, hogy az EU fogyasztói a barangoló szolgáltatásokért ne fizessenek indokolatlanul magasabb árat, mint belföldi hívásaikért („az európai hazai piac szemléletmódja”).

Jelenleg legalább 147 millió uniós polgárt (ebből 37 millió turistát és 110 millió üzleti fogyasztót) érint, hogy a nemzetközi barangolás díja rendkívül magas. Amennyiben az Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa támogatja a Bizottság javaslatát, az új EU-rendelet – amely az EU hivatalos lapjában történő közzétételétől számítva minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó jogi eszköz – 2007 nyarán hatályba léphet.

„Az egységes piac mindenekelőtt a fogyasztókat szolgálja”, jelentette ki José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke. „Íme az „eredmények Európájaként” emlegetett szemléletmódunk egyik gyakorlati alkalmazása. A mostani javaslatunknak köszönhetően azok a fogyasztók, akik mobiltelefonjukat az egységes piacon belül használják, tisztességesebb ajánlatot kapnak..”

„A mai nappal az európai belső piac előtt álló egyik utolsó sorompót emeljük fel”, tette hozzá Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiáért felelős EU-biztos. Az iparágnak szóló ismételt figyelmeztetések ellenére a barangolási díjak évek óta indokolatlanul magasak. Éppen ezért Európának azonnal cselekednie kell. Meggyőződésem, hogy a barangolási díjak csökkentése nemcsak az EU-n belül utazó állampolgárok javát szolgálja, hanem az európai ipar versenyképességét is javítani fogja. A barangolást használók 80%-a üzleti fogyasztó, és különösen a kis- és középvállalkozások szenvednek a jelentős költségtényezőtől a belső piacon kötött üzleteik lebonyolítása során.” A most javasolt EU-rendelet átalakítja a barangolást: ami eddig nehézséget jelentett a fogyasztók számára, mostantól olyan vonzó szolgáltatássá válik, amely mind a polgárokat, mind a vállalkozásokat arra ösztönzi, hogy még inkább a maguk javára fordítsák az Európai Unión belüli mobilitást.”

Az európai hazai piac szemléletmódja

A ma előterjesztett európai rendelet mindenekelőtt arra törekszik, hogy korlátozza azokat a nagykereskedelmi díjakat, amelyeket a mobilszolgáltatók egymástól szednek a külföldi hálózatokból érkező hívások továbbításáért. A díjkorlátozást a Bizottság olyan módszerrel állapítja meg, amely a más belföldi hálózatokból érkező hívások továbbításának díjából indul ki, ezzel biztosítva, hogy a szolgáltatóknak mindenképpen megtérüljön a barangolási szolgáltások költsége.

Mivel a Bizottság számára alapvető fontosságú, hogy az új európai rendelet előnyei a fogyasztókhoz is eljussanak, a díjak kiskereskedelmi szintű korlátozását is javasolja. A szolgáltatók a nagykereskedelmi szintű költségeikhez harminc százalékos kiskereskedelmi árrést számíthatnak hozzá, ami megegyezik a hazai hívásokra alkalmazott feláraikkal. E kiskereskedelmi felárat a barangolás során tárcsázott és fogadott hívásokra egyaránt alkalmazzák. A fogadott hívások esetében a kiskereskedelmi díjkorlátozás az új EU-rendelet hatályba lépésének napjától kezdve érvényes. A kezdeményezett hívásoknál a kiskereskedelmi díjkorlátozás kilenc hónapos átmeneti időszak után lép hatályba.

A kis- és nagykereskedelmi barangolási díjaknak az új EU-rendeletben javasolt felső határát nem túllépve a szolgáltatók továbbra is szabadon versenyezhetnének azáltal, hogy olcsóbb barangolási szolgáltatásokat kínálnak, vagy a fogyasztói igényekhez igazodó olcsóbb differenciált szolgáltatási csomagokat ajánlanak.
A Bizottság végül javaslatot tesz a fogyasztói barangolási díjak átláthatóságának javítására. A mobilszolgáltatók az előfizetés megkötésekor kötelesek lesznek széleskörű információkkal ellátni a fogyasztókat a vonatkozó barangolási díjakra vonatkozóan, és rendszeresen értesíteni őket a díjakról. A nemzeti szabályozó hatóságok feladata az SMS-re és az MMS-re (multimédiás üzenetre) vonatkozó barangolási díjak alakulásának széleskörű nyomon követése lesz.
Az új EU-rendelet az első olyan EU-jogszabály, amely úgynevezett megszüntetési záradékot foglal magában: A Bizottság várakozásai szerint az új EU-rendelet által mind a nagykereskedelmi, mind a kiskereskedelmi szintű barangolási díjak szintjére tett hatás négy év után válik fenntarthatóvá. Ezért az új EU-rendelet alkalmazása a hatályba lépésétől számítva négy év elteltével automatikusan megszűnik.

Háttér

A Bizottság – a fogyasztóknak szánt figyelmeztetésekkel és az önszabályozásra való felszólításokkal, versenyjogi vizsgálatokkal és a nemzeti szabályozó hatóságok nemzeti szintű cselekvésre való felhatalmazásával – évek óta igyekszik elérni a barangolási díjak csökkentését. Ugyanakkor a barangolás határokon átívelő jellegénél fogva e kezdeményezések csak korlátozott eredménnyel jártak. Noha egyes mobilszolgáltatók nemrégiben bejelentették, hogy – az EU lehetséges jogi beavatkozásának hatásait felgyorsítandó – elkezdik csökkenteni barangolási díjtételeiket, a barangoló hívások átlagos kiskereskedelmi díja percenként 1,15 euro, ami a jelenlegi nagykereskedelmi szolgáltatási díjnak több mint ötszöröse.

A kiskereskedelmi barangolási díjak is mintegy négyszer magasabbak a belföldi tarifáknál. Például Lengyelországban egy helyi hívás szokásos díja 0,19 euro. Egy, a lengyel határt átlépő német fogyasztó ugyanazért a helyi hívásért 0,34 és 2,56 euro közötti percdíjat fizet, a lengyel fogyasztónál tehát 3–9-szer többet. Az Olaszországban barangoló francia ügyfél hasonlóan jár. Egy olasz fogyasztó helyi hívásának szokásos díja hozzávetőlegesen 0,10 euro. Mégis, ha a francia fogyasztó átlépi az olasz határt, 0,50 és 1,18 euro közötti percdíjat fog fizetni ugyanazért a helyi hívásért. Ezek az eltérések nem magyarázhatók költségkülönbséggel.
„A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy a barangolás az e nyári vakációjuk során még sokba fog kerülni”, figyelmeztetett Reding biztos asszony. „Õszintén remélem, hogy az Európai Parlament és a Tanács támogatásával a Bizottság által javasolt európai hazai piac szemléletmódja 2007 nyarára jelentősen hozzájárul az árak csökkenéséhez.”

A Bizottság 2006. február 20. és május 12. között végzett nyilvános konzultációja kimutatta, hogy csak a barangolási díjak szabályozásával érhető el változás az EU-ban. Az Európai Tanács március 24-én hangsúlyozta „a barangolási díjak csökkentésének fontosságát a versenyképességre nézve”.
Az uniós rendeletet kísérő hatásvizsgálat szerint az EU nemzetközi barangolási piaca 8,5 milliárd euróra tehető, ami a teljes mobiliparág bevételeinek 5,7%-át jelenti. Az új európai rendeletnek köszönhetően a fogyasztók mintegy 5 milliárd euróval fizetnének kevesebbet.