A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a 2006. július 11-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Nyíregyházán taxi-társaságokat üzemeltető vállalkozások – Zatureczki Pál egyéni vállalkozó, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés, a Gábriel-Lux Taxi Kft. és Ferku Zsolt egyéni vállalkozó – egymással tárgyalásokat folytattak az általuk, a 2005. évben végrehajtandó tarifa-emelésről.

A vállalkozások által létrehozott árkartell alkalmas volt a verseny korlátozására, s a versenyjogi szabályok szerint igen súlyos jogsértésnek minősül. Zatureczki Pál egyéni vállalkozó 200.000 Ft, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés 150.000 Ft, a Gábriel-Lux Taxi Kft. 100.000 Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles. Ferku Zsolt egyéni vállalkozóval szemben a GVH nem szabott ki bírságot.

A GVH 2005. július 28-i sajtóközleményében tájékoztatta a nyilvánosságot a nyíregyházi taxitársaságoknál történt rajtaütésről. A versenyfelügyeleti eljárás során azt vizsgálta a hivatal, hogy versenyjogilag hogyan minősítendőek a Zatureczki Pál egyéni vállalkozó, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülés, a Gábriel-Lux Taxi Kft. és Ferku Zsolt egyéni vállalkozó közötti, az általuk a 2005. évben végrehajtandó tarifa-emelésről folyó tárgyalások.

A GVH határozatában megállapította, a versenytörvény alapján a verseny korlátozását célzó megállapodásnak minősül, hogy a fenti vállalkozások 2005. március 22-én négy – egymástól csak az árrendszer egyes elemiben különböző, de nagyságrendileg azonosan 180 Ft-os – tarifacsomag alkalmazásában állapodtak meg. Ezt – azért, hogy a versenykorlátozó megállapodás létrejöttét leplezzék – egymás között kisorsolták, majd pedig azzal távoztak a megbeszélésről, hogy mindenki azt a tarifarendszert fogja alkalmazni, amelyet a sorsoláson kihúzott.
A GVH rámutatott továbbá, a versenyt ténylegesen korlátozó összehangolt magatartásnak minősül, hogy a fenti vállalkozások 2005. május 10-20. között valamennyien árat emeltek, melynek eredményeként a városon belül alkalmazott kilométerdíj mindenütt egységessé (170 Ft/km) vált.

A GVH Zatureczki Pál egyéni vállalkozót 200.000 Ft, a Nyír-1 Taxi Szakmai Egyesülést 150.000 Ft, a Gábriel-Lux Taxi Kft.-t 100.000 Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. Ferku Zsolt egyéni vállalkozóval szemben a GVH azért nem szabott ki bírságot, mert a kartell megszüntetése érdekében bejelentést tett a versenyhivatalhoz, ezenkívül új belépőnek minősült a piacon. A bírság kiszabása körében a GVH súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vállalkozások által létrehozott árkartell az egyik legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősül. A GVH ezért a versenytörvény alapján lehetségesen kiszabható bírság maximumához közel eső versenyfelügyeleti bírságokat rótt ki a vállalkozásokra.

(Vj-92/2005. számú ügy)