A vízumadatbázis felállításáról szóló megállapodás a jelek szerint még odébb van. Az Európai Parlament témafelelőse ugyanis nem nagyon nézi jó szemmel, hogy a Miniszterek Tanácsa lehetővé tenné, hogy a rendőrök hozzáférjenek az adatbázishoz.

A vízuminformációs rendszer (VIS) lehetővé tenné az illetékes hatóságoknak, hogy – a vízumkereskedelem és -csalás visszaszorítására – leellenőrizzék az egyes személyek korábbi, más tagállamokban benyújtott kérelmeit. Ugyanakkor a Tanács azt akarja, hogy a rendőrség is használhassa az adatbázist, és ennek érdekében a Bizottság egy külön határozatot javasolt.

Sarah Ludford (brit, liberális), az EP témafelelőse azonban kétségeit hangoztatta. Az állampolgári jogok bizottsága előtt közölte, nem támogatja, hogy minden egyes rendőrtiszt internetes hozzáférést kapjon. A képviselő ezzel szemben egy olyan rendszert favorizálna, mely közvetett hozzáférést, azaz előzetes kontrollt biztosítana.

A raportőr nem ért egyet a Bizottság azon kérésével sem, hogy több adatot vigyenek fel a rendszerbe (például azokét, akik túltartózkodással vádolhatók). Sarah Ludford ezzel szemben sokkal rokonszenvesebbnek találja a tagállamok azon kérését, mely szerint a vízumkiadó hatóságoknak kell nagyobb rugalmasságot biztosítani a rendszerhez való hozzáférésben, jóllehet ezzel egyidejűleg a vízumkiadó hatóság korlátozó definícióját szorgalmazta.

Miközben a VIS-rendeletet a Tanácsnak és a Parlamentnek is támogatnia kell, addig a rendőri hozzáférést lehetővé tevő határozathoz elég a Tanács jóváhagyása. Az EP-képviselők azzal fenyegetőznek: csak akkor támogatják a VIS-t, ha a Tanács elfogadja az adatvédelmi kerethatározatot a rendőrség és a bíróságok közötti információcseréről.

Némileg könnyebb a helyzet a második generációs schengeni információs rendszerrel (SIS II). Carlos Coelho (portugál, néppárti) jelentéstevő szerint a Tanács nagyon közel van ahhoz, hogy rábólintson az EP követeléseire. A képviselő csalódott volt a bel- és igazságügy-miniszterek által június 2-án elért megállapodás miatt, mert az különbözött attól, amit a korábbi trialóguson kialkudtak.

A Tanács és a Parlament (ez utóbbi első olvasatban) várhatóan szeptemberben adja áldását a SIS II-dossziéra.