A 2006. évi országgyűlési választások két fordulóját megelőző kampánycsend idején az internet eddigi legetikusabb oldalát mutatta: a tartalomszolgáltatók döntő többsége betartotta a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) által kidolgozott választási etikai kódex ajánlásait – derül ki az egyesület által létrehozott választási monitoring bizottság most nyilvánosságra hozott jelentéséből.

A tanulmányból kiderül, hogy a 2006. évi országgyűlési választások során a monitoring bizottság minden eddiginél több – közel 600 – honlapot keresett meg és kísért figyelemmel a kampánycsend előtti és alatti időszakban. Az MTE választási monitoring bizottsága mindkét választási forduló idején talált a választási tartalomszolgáltatási kódexet sértő tartalmat, de a bizottság felszólítását követően a legtöbb oldal haladéktalanul módosította vagy eltávolította a kérdéses tartalmakat. A tanulmány részletesen, az érintett weblapokról készített úgynevezett screen-shotokkal (képernyőképekkel) illusztrálva bemutatja a kampánycsend-sértéseket és ismereti az azok megszüntetésére tett, többnyire sikeres erőfeszítéseket is.

Elmondható, hogy a honlapok szerkesztői és a felhasználók – kevés kivétellel – nem csak a jogszabály által megkövetelt előírásokat, hanem az MTE választási etikai kódexének – csak az egyesület tagjaira nézve kötelező – ajánlásait is betartották. A kódex ajánlásaira a szolgáltatók széles körben hivatkoztak is, így elmondható, hogy az MTE önszabályozó tevékenysége széles körben kifejtette hatását az internetes tartalomszolgáltató közösség köreiben.

Az MTE minden alkalommal fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a választási etikai kódex elkészítésével és a monitoring bizottság életre hívásával a célja a tartalomszolgáltató műhelyek segítése abban, hogy a törvények előírásait – így a kampánycsendre vonatkozó rendelkezéseket – az internetre is megfelelően alkalmazni tudják, elkerülve a jogsértéseket és a hatóságok esetleges fellépését. A bizottság természetesen egyetlen honlapot sem utasíthat – az MTE tagok kivételével – az ajánlás betartására, de az a honlap üzemeltető, aki betartja a kódex előírásait, biztosan nem követ el kampánycsend-sértést.

Az MTE által kidolgozott választási monitoring-rendszer korábban már öt alkalommal vizsgázott sikeresen: a 2002-es országgyűlési, illetve önkormányzati választások idején, 2003. márciusában, a magyar EU-csatlakozással kapcsolatos népszavazás idején és legutóbb a 2004-es európai parlamenti választások során, illetve a 2004-es népszavazás alkalmával. Az MTE az őszi önkormányzati választások alkalmával is tervezi a monitoring bizottság felállítását.