A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet örömmel konstatálja, hogy akciója nyomán bebizonyosodott, nem helyezhető vád alá hazánkban az, aki tűcsere-szolgáltatást nyújt. Ugyanakkor a TASZ megdöbbenéssel veszi tudomásul a Budapesti II. és III. kerületi Ügyészség 2006. július 28-án kelt, az önfeljelentő tűcsere-munkatárs ügyében hozott nyomozást megszüntető határozatát.

A határozat megállapítja, hogy az önmagát a tűcsere-programok körüli jogi anomáliák rendezése érdekében feljelentő szociális munkás nem büntethető, ugyanakkor

  • kijelenti, hogy a tűcsere-tevékenység a kábítószer-tartás (!) tekintetében bűnsegédi magatartásnak minősül;
  • megállapítja, hogy az önfeljelentő tévedett cselekedetének társadalomra való veszélyességében, azaz tévesen hitte azt, hogy a tűcsere-program nem veszélyes a társadalomra;
  • nem oldja fel az államilag támogatott, a vonatkozó hazai és nemzetközi dokumentumok által hasznosnak és szükségesnek minősített, de a Legfőbb Ügyészség 2005. májusi jogi állásfoglalásával „bűncselekmény elkövetésére utaló” tevékenységnek minősített tűcsere-szolgáltatás körül kialakult bizonytalan helyzetet.

A TASZ meggyőződése, hogy a bűnsegédi magtartás fenti határozatban történő megállapítása a jogi nonszensz kategóriájába esik. A társadalomra való veszélyesség tekintetében pedig, álláspontunk szerint nem a drogfogyasztókat és a társadalmat segítő pszichológus tévedett, hanem tavaly a Legfőbb Ügyészség, jelen esetben pedig a II. és III. kerületi Ügyészség, amikor egy rendkívül fontos, bizonyítottan hasznos tevékenységet bűnsegédi magatartásként értékel.

A társadalomra való veszélyesség akkor állapítható meg, ha a cselekmény sérti vagy veszélyezteti a büntetőjogilag védett jogi tárgyak valamelyikét. A kábítószer megszerzésének és tartásának kriminalizálásán keresztül a büntetőjog a közegészséget kívánja védelem alá helyezni – magyarul a társadalomra való veszélyesség megállapításánál alapvető fontosságú annak megállapítása, hogy az adott cselekmény veszélyezteti-e a közegészséget. A tűcsere esetében nyilvánvalóan megállapítható, hogy ez a cselekmény nemhogy nem veszélyezteti a közegészséget, hanem éppen annak védelmét szolgálja – ezért társadalomra veszélyesnek, és ezáltal bűncselekménynek, vagy bűnsegédletnek semmiképpen nem nyilvánítható.

Mindezek miatt a TASZ, mely az ügyben az önfeljelentő tűcsere munkatárs jogi képviseletét látja el, kifogással él az ügyészségi határozat indoklása ellen.