Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a felsőoktatási törvény módosításáról szóló törvényt. Az államfő ugyancsak a mai napon megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényt.

Sólyom László a mai napon az Alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a felsőoktatási törvény módosításáról szóló törvényt, mivel álláspontja szerint annak egy rendelkezése sérti a felsőoktatási intézmények autonómiáját.

A kifogásolt szabály értelmében a jövőben a felsőoktatási intézmény rektora csak az intézményben működő gazdasági tanács egyetértésével nyújthatna be a szenátus részére az intézmény autonómiáját alapvetően érintő döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztéseket. Így a gazdasági tanács olyan fontos döntések meghozatalát akadályozhatná meg, mint például a felsőoktatási intézmény fejlesztési tervének az elfogadása, a szervezeti tagozódás megállapítása, vagy a költségvetés és az annak teljesítésére vonatkozó beszámoló elfogadása. Az államfő szerint a gazdasági tanács nem tekinthető a felsőoktatási intézmény önkormányzati szervének, ezért a számára biztosítani kívánt vétójog alkotmányellenesen korlátozza a felsőoktatási intézmények autonómiáját, és így ellentétes a tudományos élet szabadságával, a tanszabadsággal és a művelődéshez való joggal.

A köztársasági elnök ugyancsak a mai napon visszaküldte az Országgyűlésnek újratárgyalásra az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényt. Sólyom László szerint ugyanis a jogszabály számos hiányosságban szenved. Ennek oka részben az, hogy az Országgyűlés a kétharmados többséget igénylő rendelkezéseket – a benyújtott javaslat túlnyomó részét – nem fogadta el, ezért az új mentelmi jogi rendelkezések nagy része csak az ügyészekre vonatkozna. Ezzel a törvényjavaslatnak az az alapvető célja nem teljesül, hogy egységes szabályozás vonatkozzon minden érintettre.

Másrészt a törvény elfogadása során több szavazás-technikai hiba is történt, aminek következtében például a törvényből hiányzik a hatályba léptető rendelkezés, így a törvény teljes egészében alkalmazhatatlan. Továbbá következetlen és ellentmondásos módon minősítette az Országgyűlés a szavazás során kétharmadosnak vagy egyszerű többséget igénylőnek az egyes rendelkezéseket. Ezek a kifogások miatt a köztársasági elnök visszaküldte a törvényt az Országgyűlésnek újratárgyalásra, illetve a hiányosságok kiküszöbölésére.

Az Alkotmánybíróságnak írt indítvány, valamint az Országgyűlésnek írt levél a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján olvasható (www.keh.hu). A köztársasági elnök ezekben részletesen kifejti indokait.