2006. július 1-jével a közgyógyellátás keretében igénybe vehető gyógyszerellátás jelentősen megváltozott. A legjelentősebb változás a gyógyszerkeret bevezetése, a célzottabb támogatás és ezzel egyidejűleg a közgyógyellátási gyógyszerlista megszüntetése, azaz minden korszerű terápiás lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetűeknek is.

Az átalakítás célja, hogy a közgyógyellátás jobban igazodjon az érintettek szükségleteihez, miközben a támogatás rendszere áttekinthetőbbé és igazságosabbá válik. Az új rendszerben az érintett csaknem félmillió beteget és rászoruló embert úgy tudja a jelenleginél jobban segíteni az állam, hogy közben takarékosabban bánik az adófizetők pénzével is.

A közgyógyellátást igénylő háziorvosától kérheti a jogosultság megállapításához szükséges háziorvosi igazolást. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell a kérelmező azonosítására szolgáló adatokon kívül a gyógyszer rendeléséhez szükséges olyan adatokat (pl. havi rendszeres gyógyszerköltség), amelynek birtokában az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) a szakhatósági állásfoglalást kiállítja.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy – a jogszabály ellenére – a háziorvosok nem, vagy igen hiányosan, hibásan töltik ki a szükséges dokumentumot, amelynek a gyógyszerkészítmények hatóanyagának megnevezését is tartalmaznia kellene.

A hiányos, hibás adatszolgáltatás miatt a MEP a betegek gyógyszerellátásának biztonsága érdekében kénytelen hiánypótlásra az igazolást visszaküldeni a háziorvosnak. A hiánypótlást kérő levél tartalmazza a hiányosság azonosítását.
Az OEP az érintettek tájékoztatása érdekében honlapján közzétette a közgyógyellátással kapcsolatos információkat és a részletes kitöltési útmutatót (www.oep.hu szakmai oldal/gyógyszer/közgyógyellátás alatt érhetőek el)