Az Eitv. érvényesülésének vizsgálata során, ebben a hónapban a jogalkotas.hu monitor keretein belül, a parlamenti bizottságok törvénykövetését vették górcső alá.

A következő ajánlások fogalmazódtak meg:

Célszerű lenne a honlapon azoknak a bizottsági üléseknek legalább a napirendjét közölni, amelyeken nem foglalkoztak törvényjavaslatokkal. Ennél is előbbre mutató az a gyakorlat, amely minden ülésnek a jegyzőkönyvét elérhetővé teszi függetlenül attól, hogy azon foglalkoztak-e törvényjavaslatokkal. Az Ügyrendi bizottságnak például egy jegyzőkönyve van fent a kérdéses időszakban megtartott egy üléséről, amelyen nem is törvényjavaslatot tárgyaltak és mégis közzétették a dokumentumot.

Természetesen a zárt ülések jegyzőkönyveire ez nem vonatkozna, azonban a zárt ülések napirendi pontjai nem minősülnek titoknak, így ezeket a napirendeket a zárt ülés jelzés feltüntetésével szintén közzé lehetne tenni.
Az információszabadság további kiterjesztését jelentené, ha az üléseken megtárgyalt szakértői anyagokat, vagy az ott tárgyalt, de az Országgyűlés honlapjáról egyébként el nem érhető más dokumentumokat is elektronikus formában a jegyzőkönyvekhez csatolnák.

A teljes tanulmány letölthető a http://jogalkotas.hu/…%C3%BAli.pdf címről.