Az Európai Bizottság által készített jelentés szerint az Unió központi szerve egy hírközlési főhatóság életre hívása fokozná a versenyt és a hírközlés területén lejátszódó integrációs folyamatokat.

A Bizottság a közelmúltban tette közzé a telekommunikációs üzletág aktuális helyzetét felmérő három tanulmányát, melyek egyike azt vizsgálta, miként növelhetné az Európai Unió befolyását a jelentős piaci részesedéssel bíró vállalatok felett. A tanulmányok a 2002-ben elfogadott európai telekommunikációs szabályozás felülvizsgálati folyamatának keretében születtek.

A tanulmány kiemeli, hogy tagállami szinten a piaci részesedés 25%-át meghaladó, már jelentősnek minősülő részesedéssel általában a tagállamok korábban monopolhelyzetben lévő telekommunikációs vállalatai rendelkeznek. Egy európai ernyőszervezet létrehozásával újabb olyan hatáskörökkel lehetne felruházni az egyes állami hatóságokat, amelyek révén azok hatékonyabban tudnák befolyásolni a hírközlési piacon jelentős részesedéssel rendelkező szereplőket.

A Bizottság szerint több elemző arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság nagyobb befolyása révén javulnának a harmonizációs folyamatok és az európai piacon is egyre több hasonló termék jelenhetne meg.

Kiemelték továbbá, hogy egy európai szabályozó testület létrehozása számos előnnyel bír, így többek között lehetővé válna a vonatkozó jogszabályok konzisztens alkalmazása és csökkenne az állami beavatkozás lehetősége. A tanulmány ugyanakkor kifejti azt is, hogy a piaci szereplők nagy része inkább ellenzi, semmint támogatja egy ilyen testület létrehozását.