Az egyes tagállamok gazdasági-társadalmi fejlődését szolgáló célok elérését az Európai Unió, operatív programok keretében, különböző alapokból, illetve forrásokból finanszírozza. Az ilyen formában megkötött támogatási szerződések nemcsak a fejlesztési célokat határozzák meg, hanem a támogatások felhasználásának feltételeit és a kifizetésének módját is.

Zavarok ellen

E több hónapos időszak alatt a támogatásban részesült ügyfélnek likviditási problémái adódhatnak, felélheti tartalékait, ezért szüksége lehet arra, hogy a támogatást bankhitellel megelőlegezze. A több negyedéves időszakot átfogó projektet menedzselő, kevésbé tőkeerős kedvezményezetteknél ez akár a megvalósítást is veszélyeztetheti.

Erre a problémára jelent megoldást a támogatás előfinanszírozása, amelynek mértéke akár 80-100 százalék között is lehet. A kockázatvállalás százalékos mértékét az adósminősítési kategória, illetve a bank képviseletében elvégzett szakértői ellenőrzés határozza meg.

Komoly pénzügyi problémát okozhat, hogy a nonprofit szervezetek, illetve a törzsvagyonnal nem rendelkező kedvezményezettek nem, vagy csak nagy kockázat mellett finanszírozhatók. Európai uniós pályázatok esetében azonban más a helyzet: a támogatási szerződés alapján a megítélt támogatás fedezetet jelenthet a felvett hitelre, így ilyen módon ezek a kedvezményezettek is finanszírozhatóvá válnak.
A bank kockázatát az ilyen esetekben csupán egy jelenti: ha a kedvezményezett nem a támogatási szerződésnek megfelelően tevékenykedik. Ekkor ugyanis eleshet a megítélt támogatástól, illetve az addig kifizetett támogatást, előleget is visszakövetelheti tőle a kifizető hatóság. Ennek elkerülése érdekében a finanszírozó pénzintézet a hitel folyósítása előtt minden esetben meggyőződik arról, hogy a kifizetések a banki és az uniós szabályoknak – azaz a kölcsön- és a támogatási szerződésnek – egyaránt megfelelően történnek-e, mivel bármilyen hiányosság, eltérés veszélyezteti a támogatások kifizetését, illetve a projekt megvalósulását. Folyamatosan nyomon követi a hitelezett projektek megvalósítását is, ami ugyan növeli a vállalkozás felett “bábáskodó” intézmények számát, ám egyúttal kontrollfunkciót is betölt, ami segítséget jelenthet egy-egy nehéz helyzet esetén.

Kockázat ellen póráz

Külön problémát jelentenek a kiemelten kockázatos projektek, ügyfelek, amelyek mögött nincs tőkeerős kezes, illetve nem tudnak biztosítékot felajánlani.
A pénzintézeti verseny erősödésével azonban ezek a társaságok is a siker reményével igényelhetnek hiteleket, ám a számlaellenőrzésben, a projekt monitoringjában, valamint szükség szerint a projektmenedzsmentben a bank a lehetőség szerint legrövidebbre fogja a pórázt. Sok esetben csak a velük együttműködő pályázatíró, projektmenedzser cég által kiadott bizonyítványt fogadják el, illetve kötelezhetik a vállalkozásokat a bank partnereivel való együttműködésre. Ez ugyanis megfelelő biztosítékot jelent a bank számára a tekintetben, hogy a megvalósítás a hazai és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően zajlik, és így az egyes projekt-előrehaladási jelentések és elszámolások leadása után megérkező támogatási összegek fedezik majd a hitel törlesztőrészleteit.

A fent vázolt konstrukciókat többnyire kisebb, rosszabb adósminősítésű önkormányzatok, nonprofit szervezetek és kisvállalkozások veszik igénybe. Ezek a kedvezményezettek többnyire nem rendelkeznek megfelelő biztosítékkal, illetve kisvállalkozások esetében a rendelkezésre álló vagyontárgyaikat a támogatási szerződés megkötésekor a kötelezően felajánlandó biztosíték miatt a kifizető hatóság már megterhelte.

A számlaellenőrzéssel egybekötött hitelnyújtás lehetősége már a projekttervezési fázisban könnyebbséget jelenthet a szervezeteknek. A tőkével nem rendelkező kedvezményezettek a “feszített” cash-flow-jukban már számolhatnak ezzel a lehetőséggel, mert ezek a pénzügyi tervek a folyósítások csúszása miatt szinte minden esetben felborulnak.
A támogatási összeg 20 százalékának a finanszírozása – amely összeget a hatóság a végső elszámolásig visszatartja – gyakran megoldhatatlan feladat elé állítja a projektgazdákat a projektmegvalósítás végső szakaszában.