Az Európai Bizottság Bulgáriáról és Romániáról szóló jelentésében javasolja a két tagjelölt 2007. január 1-jei csatlakozását, ám szigorú védzáradékokat helyez kilátásba, ha a két ország nem tesz sürgősen lépéseket az igazságügyi- és adminisztratív reformok terén.

A kedden (2006. szeptember 26.) nyilvánosságra hozandó jelentés szerint a két ország magas szintű harmonizációt ért el, ám a Bizottság számos területtel kapcsolatban aggodalmakat fogalmaz meg és intézkedéseket helyez kilátásba az EU megfelelő működésének fenntartására, amennyiben a tagjelöltek nem tesznek azonnali intézkedéseket e terülteken.

Bulgáriának az igazságügyi rendszer, a korrupció elleni harc, a szervezett bűnözés, a pénzmosás és az EU-s agrártámogatások befogadására alkalmas adminisztrációs intézményrendszer hiányát róják fel. A jelentéstervezet szerint Bulgária csak korlátozott reformokat hajtott végre az igazságszolgáltatás terén, bár hozzáteszi, hogy előfordult néhány konkrét eset a magas szinten is jelen lévő korrupció felszámolására.

Románia tekintetében szintén problémásnak ítéli a Bizottság a mezőgazdasági pénzek befogadási kapacitását, az igazságügyi rendszert, valamint a korrupciót. A jelentés szerint a korrupció az egészségügyet, az oktatást és a helyi önkormányzatokat is átszövi. A szöveg szerint reális a veszélye annak, hogy Bukarest nem lesz képes befogadni az EU-ból érkező agrártámogatásokat.
A dokumentum ugyanakkor elismeri, hogy az előző évhez képest Románia egy-egy terülten jelentős fejlődését ért el, mint például a regionális politika, valamint a versenyképesség.

A Bizottság ugyanakkor számos védzáradékot bevethet, ha a két tagjelölt nem teljesíti a kiszabott feltételeket. A bel-és igazságügyi együttműködés terén a jelenlegi tagállamok egyoldalúan felfüggeszthetik a polgári- és büntetőjoggal kapcsolatos EU kötelezettségek betartását, míg a belső piaci védzáradék akkor vethető be, ha Románia és Bulgária súlyosan megsérti a belső piac működési szabályait. A gazdasági védőintézkedés keretében a csatlakozás után súlyos gazdasági nehézségek kezelhetők, de Brüsszel védzáradékokat állapíthat meg az állategészségügyi- és élelmiszerbiztonsági szabályok megsértése, valamint az EU-s pénzek felhasználása kapcsán felmerülő problémák esetén is.

A jelentés világossá teszi, hogy a most csatlakozókat sokkal tüzetesebb vizsgálatnak vetik alá, mint eddig bármelyik taggá váló országot. Mind Bulgáriának, mind Romániának félévente monitoring jelentéseket kell készítenie- Bulgáriának hat, Romániának négy területen – milyen fejlődést ért el a hiányosságok pótlásában. A legelső jelentést márciusban kell benyújtani a Bizottságnak.

Ezen felül Bulgáriának pártatlan, szakmai értékelést kell készítenie a magas szinteken folyó korrupcióról, és alkotmánykiegészítést kell elfogadnia az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról.

Romániának pedig további lépéseket kell tennie a korrupció elleni harcban, valamint átláthatóbb és hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszert kell kialakítania.