Unió ismereteket, és európai történelmet is kiemelten kellene tanítani az iskolákban, és nagy súlyt kellene fektetni legalább két idegen nyelv, minél fiatalabban elkezdett megtanulására is – vélik az európai parlamenti képviselők.

A képviselők által elfogadott szöveg szerint minden oktatási rendszernek biztosítania kell, hogy a tanulók középfokú tanulmányaik végére elsajátítsák az Európai Unió polgáraiként betöltendő szerepükhöz szükséges tudást és képességeket.

Az európai dimenzió két fontos aspektusa a képviselők szerint egyrészt az EU, és annak intézményei, módszerei, kezdeményezései ismerete, másrészt Európa közös történelmének és kulturális örökségének megismerése, a nyelvi készségek fejlesztése és az aktuális európai események megértése.

A jelentés fontosnak tartja a nyelvoktatás további fejlesztését, például az egész életen át tartó tanulást támogató Comenius-program keretében. A szöveg egyébként megjegyzi: „egyes tagállamokban, különösen az angol anyanyelvűek számára nehéz elegendő érdeklődést és motivációt fenntartani más európai nyelvek elsajátítása és ezáltal a kölcsönös megértés és empátia mértékének Európa-szerte történő erősítése iránt”.

A képviselők szerint különösen fontos a szomszédos népek nyelveinek elsajátítása. Az EP azt javasolja, hogy a tagállamok segítsék a többnyelvűség terjesztését, és már igen korai életkorban kezdjék meg legalább két idegen nyelv oktatását.

A Parlament javasolja, hogy „a legutóbbi EU-bővítés sikerének biztosítása érdekében szervezzenek megfelelő információ-, projekt-, hallgató- és tanárcseréket a tíz új és a tizenöt régebbi tagállam között”.