Július elsején életbe lépett új, immár harmadik társasági törvényünk – feldolgozva az eddigi törvények alkalmazásának tapasztalatait – lehetővé teszi a cégek részére a testreszabottabb társasági szerződések elkészítését, és jelentősen megkönnyíti a működésüket. Miután a kis- és középvállalkozások többsége kft., így az e társasági formát érintő változásokat tekinti át a gyakorló ügyvéd szerző: mit is jelentenek ezek a mindennapokban.

A korábbi társasági törvény (Gt.) rendelkezései kötelezőek voltak a jogalkalmazókra, azoktól csak a törvény kifejezett felhatalmazása esetében lehetett eltérni. A gyakorlatban már az is megkérdőjeleződött, hogy rendelkezhetnek-e a tagok a társasági szerződésben olyan kérdésekről, amelyeket a törvény nem sorolt fel a lehetséges tartalmak között. Az új törvény lényeges változást hoz ebben a szemléletben.

Rugalmas szerződés

A társasági törvény szabályai továbbra is kötelezőek, azoktól csak akkor lehet eltérni, ha azt maga a törvény kifejezetten megengedi. A tagok azonban olyan rendelkezéseket is felvehetnek a szerződésbe, amelyekről a törvény nem rendelkezik. Ezek ugyanis nem minősülnek a törvénytől való eltérésnek, feltéve, hogy azok nem állnak ellentétben a társasági jog általános rendeltetésével vagy az adott társasági formára vonatkozó szabályozás céljával, és nem sértik a jóhiszemű joggyakorlás követelményeit.

Lehetővé válik tehát, hogy a társasági szerződés jobban a társaság adottságainak, a szerződő felek igényeinek megfelelő tartalommal készüljön el, és már nincs szükség arra, hogy a szerződő felek különböző kiegészítő és egyéb megállapodásokat kössenek egymással. A nem a nyilvánosságnak szánt megállapodásaikat természetesen továbbra is külön megállapodásban kell rendezniük, hiszen a társasági szerződés teljes tartalma nyilvános, a cégbíróságon megtekinthető.
Akinek az az elsődleges célja, hogy a társaságát a cégbíróság minél előbb bejegyezze, és a szerződés tartalmával kapcsolatban nincsenek különleges igényei, a társaság megalapításakor használhatja a cégeljárási törvény mellékleteként megjelent szerződésmintát. A blanketta igénybevételével alapított társaságokat a cégbíróság 8 napon belül bejegyzi. Egyéb esetben ez a határidő 30 nap. A blankettaszerződés esetén is kötelező azonban az ügyvédi ellenjegyzés és a bejegyzési eljárásban az ügyvédi képviselet.

Törzstőke-variációk

A kft. törzstőkéjének minimális összege továbbra is 3 millió forint, azonban jóval könnyebben, kisebb készpénzráfordítással lehet kft.-t alapítani, ugyanis lényegesen megváltoztak a törzstőke összetételére és rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályok. Megszűnt a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás korábbi kötelező 30-70 százalékos aránya, akár kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással is lehet kft.-t alapítani.
Kevésbé szigorú az apport fogalmának meghatározása is. Nem feltétele az apportálhatóságnak a végrehajthatóság, illetve az, hogy az apport tárgyáról a társaság később harmadik személy jóváhagyása nélkül rendelkezhessen. A jövőben nem pénzbeli hozzájárulásként minden vagyoni értékkel rendelkező dolog és vagyoni értékű jog bevihető a társaságba.

További részletek: http://piac-profit.hu/?…