A magyar kormány megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Szerbia a régi, egypárti rendszerben született alaptörvény felváltására új, demokratikus alkotmányt készít.

A szöveg alaposabb elemzése természetesen több időt igényel, annyi azonban máris látható, hogy annak szelleme és tendenciája aláhúzza Szerbia európai és jogállami elkötelezettségét. Magyarország, mint olyan állam, amely Szerbiát mindig is támogatta euroatlanti integrációjának útján, ezt örömmel üdvözli.

A magyar kormány természetesen fokozott figyelemmel vizsgálja azokat a paragrafusokat, amelyek a nemzeti kisebbségek, köztük a vajdasági magyar nemzeti közösség életét szabályozzák. Budapesten úgy látják, hogy ezek a keretek – alaptörvényi szinten – megfelelnek az európai normáknak, és a megfelelő alkalmazás esetén biztosítani tudják a magyar közösség fennmaradását és jövőjét a Vajdaságban. A kormány meggyőződése ugyanis, hogy a térségben mindenütt alapvető fontosságú a kisebbségek fennmaradását és prosperálását biztosító, garanciákkal megtámogatott törvényi keret.

A vajdasági autonómia kiterjesztésének mértéke elmarad ugyan a korábban kilátásba helyezettektől, mindazonáltal részletes tanulmányozást igényel, hogy az új szerb alaptörvény e tekintetben mit fog jelenteni a gyakorlatban.