Hatalmi visszaélésekkel és pökhendiséggel vádol több európai uniós tisztségviselőt Günter Verheugen, az Európai Bizottság ipari biztosa.

Az Európai Bizottság elnökhelyettesi tisztét is betöltő Günter Verheugen szerint az unió huszonöt biztosa lassan nem tesz egyebet, mint ellenőrzi a EU magas rangú bürokratáit. Õk ugyanis azt gondolják, hogy az EU-biztosok legfeljebb “házmesterek”, akik öt év múlva úgyis mennek, miközben ők maradnak a zsíros állásokban.

Verheugen elmondta, hogy több mint ötven európai uniós törvényt szeretett volna egyszerűsíteni, de tervei elbuktak az unió bizonyos igazgatóságain: azoknak a vezetői inkább nem változtatnának, mert mások az elképzeléseik. A biztosok és a magas rangú tisztségviselők között mostanára állandósult a hatalmi harc.

Persze minden a felszín alatt zajlik. Ha pedig Románia és Bulgária is csatlakozik, a helyzet csak rosszabb lesz, mert új főigazgatóságok jönnek létre. A huszonöt biztosnak egyéb dolga sincs, mint rendkívüli módon őrködni a heti üléseiken azon, nehogy a hivatalnokok hozzák meg a fontos döntéseket, hanem ők maguk – mondta Verheugen, a tapasztalt hivatalnok. “Sajnálatos módon az is előfordul, hogy a hivatalnokok a tagállamokkal vagy azok parlamentjeivel folytatott kommunikációban saját álláspontjukat mint a bizottság véleményét adják elő.” A brüsszeli bizottságnak pokolian kell ügyelnie arra, hogy egyes tisztségviselők – akik semmifajta demokratikus legitimációval nem rendelkeznek – fontos kérdésekben ne egymás között döntsenek. Verheugen szerint a hivatalnokok túl sok hatáskört igyekeznek magukhoz ragadni.

A német biztos radikális reformokat sürgetett az Európai Unió központjában. Elismerte, hogy az irányítás gyakran kicsúszik a bizottság kezei közül. Különösen feltűnő ez egyes tisztviselőknek a tagállamokhoz írt, olykor rendkívül pökhendi leveleit olvasva.

Verheugen utalt arra is, hogy miközben a biztosokat a kormányfők jelölik, a mintegy tizennyolcezer tisztviselő semmifajta legitimációval nem rendelkezik. Az EU hivatalnokai leginkább a kapcsolati tőkéből élnek. A tisztségviselők általa túlzottnak tartott hatalmát jelölte meg annak okaként, hogy Európában olyan nagy mértékű a bürokrácia.

Verheugen szerint a biztosoknak nagyobb jogkört kell adni a nagy hatalmú igazgatók “mozgatására” (leváltására), amit most nem tehetnek meg. Persze ha hiba történik, akkor a biztosokon verik el a port.

Günter Verheugen arról nem beszélt, hogy van-e valami probléma magukkal a biztosokkal. Kijelentette azonban: “Véleményem szerint túlságosan sokszor a közalkalmazottak döntenek.” Gyökeresen új politikai kultúrára van szükség – tette hozzá.