Az Elsőfokú Bíróság múlt héten meghozott ítélete szerint a német Bitburger Brauerei „BIT” és az amerikai Anheuser-Busch vállalat „BUD” szóvédjegye nem téveszthető össze.

E védjegyügy egyik érdekeltje az amerikai sörgyártó óriás, az Anheuser-Busch (a Budweiser sör gyártója), de ellenfele ezúttal nem a cseh Budejovicky Budvar, hanem a német Bitburger Brauerei. 2004-ben a Bitburger Brauerei, a Bitburger sör németországi gyártója és egyben a “Bit”, a “Bitburger” és a “Bitte ein Bit” nemzeti védjegyek jogosultja sikertelenül szólalt fel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) előtt az Anheuser-Busch sörgyár azon kérelmével szemben, amelyben az amerikai cég a “BUD”, az “American Bud” és az “Anheuser Busch Bud” megjelölések közösségi védjegyként való bejegyzését kérte. A Bitburger Brauerei az OHIM elutasító határozatával szemben keresetet nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz.

Az Elsőfokú Bíróság előtt T-350/04-T-352/04. Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH kontra OHIM számon zajlott ügyben hozott ítéletében a közösségi hivatal fellebbezési tanácsa úgy vélte, hogy sem az Anhauser-Busch által bejelentett „BUD” szóvédjegy, sem a bejelentett két ábrás védjegy nem hasonló a „BIT” és a „Bitte ein Bit” korábbi német védjegyekhez.

Múlt héten kihirdetett ítéletében az Elsőfokú Bíróság a szóban forgó védjegyek hangzásbeli, vizuális és fogalmi hasonlóságait vizsgálta és úgy ítélte meg, hogy a „BIT” és „BUD” szóvédjegyek csupán csekély vizuális hasonlóságot mutatnak. Az Anheuser-Busch által bejelentett ábrás védjegyek vizuális téren nem hasonlóak a „BIT” korábbi német védjegyekhez.

A hangzásbeli hasonlósággal kapcsolatban az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az „i” és „u” magánhangzók eltérő kiejtése lehetővé teszi a német átlagfogyasztó számára a „BIT” és „BUD” közötti különbségtételt. Az ütköző védjegyek fogalmi szempontból sem hasonlóak.

Az Elsőfokú Bíróság azt is leszögezte, hogy a „Bitte ein Bit” védjegyek még távolabbi hasonlóságot mutatnak a bejelentett védjegyekkel, mint a „BIT” szóvédjegy.

Az Elsőfokú Bíróság véleményét úgy összegezte, hogy az ütköző védjegyek nem hasonlóak, és nem áll fenn az összetévesztés veszélye. Következésképpen az Elsőfokú Bíróság a Bitburger Brauerei kereseteit elutasította.

Jelenleg még további 17 olyan ügy van az Elsőfokú Bíróság előtt, amelyek tárgya a “Budweiser” megjelölés, illetve annak származékai (pl. “Bud”) közösségi védjegyként való bejegyzésére vonatkozó kérelem.