A rehabilitációs, illetőleg szociális foglalkoztatás elősegítése, a biztonságos és tartós működés feltételeinek megteremtése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006 novemberében pályázatot ír ki költségkompenzációs támogatásra, illetőleg rehabilitációs költségtámogatásra.

Költségkompenzációs támogatásra azok a kiemelt vagy feltételes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztatók nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek a munkaügyi kapcsolatai rendezettek. A nyertes pályázók részére megtéríthetők a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába járásával összefüggő, a munkáltató által kötelezően térítendőt meghaladó költségek, valamint a foglalkoztatásukhoz (a munkavégzés feltételeinek biztosításához) szükséges, az irányításhoz és az adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá a szállítási, a logisztikai és a munkaszervezési költségek.

Támogatásként a munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó költségek maximum 80 %-a állapítható meg, legfeljebb 36 hónapra. Védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra azok a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező közhasznú társaságok pályázhatnak, amelyek kötelezettséget vállalnak az egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékosságuk miatt a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó munkavállalók (szociális) foglalkoztatására. A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkabérén és járulékain kívül többek között megtéríthetők a szállítás és munkásszállítás költségei, a munkavégzéshez felhasznált anyag és energia költsége, a termelő, szolgáltató tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkaszervezési és irányítási költségek. Támogatásként a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 %-a téríthető meg.