A kormány a hatékonyabb szervezeti működés kialakítása érdekében létrehozza a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, amely integrálja a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési hatósági tevékenységeket.

A közlekedési hatósági tevékenység jelenleg 22 önálló szervezet között oszlik meg. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról szóló kormányhatározat előírásainak teljesítésével e szervezetek beolvadnak a Nemzeti Közlekedési Hatóságba. Az összevonás során a 22 önálló költségvetésű jogi szervezet helyett egy végzi az eddigi tevékenységeket.

Az új szervezet biztosítani tudja az egységes szemlélet és eljárási rend erősítését, az addigi területi sajátosságok miatti különbségek kiküszöbölését. A funkcionális tevékenységek ésszerűsítése és racionalizálása jelentős költség- és létszámmegtakarítást tesz lehetővé. A létszám egy részének átcsoportosítása segíti az uniós források felhasználásával tervezett közlekedési fejlesztések engedélyezési eljárása miatt megnövekvő munka elvégzését.
A régiókon alapuló szervezeti forma kialakítása érdekében a Nemzeti Közlekedési Hatóság területi igazgatóságokat hoz létre.

A hatósági tevékenység jogorvoslati lehetőségét a szervezeten belül az elsőfok (területi szervezet) és másodfok (központi szervezet) továbbra is biztosítja, természetesen a bírósági szak lehetőségének nyitva hagyásával.

A szervezet végleges formája 2007. végére alakul ki. A Nemzeti Közlekedési Hatóság létrejöttével mintegy 3 milliárd forintos költség-, és több mint 500 fős létszám-megtakarítás érhető el.