Az Európai Unió közös piacért felelős biztosa szerint veszélybe került a közös európai szabadalmi eljárás és vitarendezési fórum megalkotása, mert a tagállamok nem tudnak megegyezni a jogszolgáltatási rendszer közös szabályaiban.

McCreevy biztos hasonlata szerint az elmúlt héten zajlott eredménytelen tárgyalások meghiúsíthatják az egységes szabadalmi vitarendezési rendszerről szóló elképzeléseket. “A végső megegyezéshez vezető út minden kanyarulatában aknákra futhatunk” – utalt McCreevy a közösségi szabadalomra és az európai szabadalmi perekre vonatkozó egyezmény (Community patent and European patent litigation agreement, EPLA) elfogadásának nehézségeire.

Az EPLA szabadalmi ügyekben illetékes európai bíróság felállítását valósítaná meg, amely bejegyzéseknél és felülvizsgálati kérelmeknél kizárólagosan járhatna el. Az európai gazdasági miniszterek legutoljára hétfői csúcstalálkozójukon vitatták meg a már régóta vitatott kérdéseket, de nem sikerült dűlőre jutniuk.

Franciaország mereven ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy az EPLA ne az európai szabadalmi Hivatal keretében, hanem a már létező európai uniós bírósági rendszer kereén belül jöjjön létre. Ezzel összhangban mások is főleg az EPLA elszámoltathatóságát kérdőjelezték meg. Belgium pedig a vitában ismét azt hangsúlyozta, hogy az EPLA egyezményhez való csatlakozásnak önkéntesnek kell lennie és nem lenne szabad a tagállamokat egy erre vonatkozó irányelvvel csatlakozásra kényszeríteni.

McCreevy úgy szerette volna megoldani ezeket a kérdéseket, hogy felhatalmazást kért a tagállami miniszterekről arra, hogy az egyezményhez történő csatlakozásról az egész Unió nevében tárgyalhasson – ezt azonban nem kapta meg.

A biztos az európai Parlament véleményének hatására egyszer már megváltoztatta az EPLA-ra vonatkozó terveit ebben az évben. A legújabb kudarcok eredményeként már az EPLA elfogadását sem tartja többé valószínűnek.

Szakértők emlékeztetnek arra, hogy a közösségi szabadalomra vonatkozó 2000-ben született tervek sem közelednek megvalósításukhoz, főképpen azért, mert a tagállamok nyelvi akadályokra hivatkozva máig nem tudnak megegyezni a szabadalmak leírásának egységesítésében és abban, hogy a félrefordításokból származó szabadalmi jogi jogsértéseket hogyan bírálnák el.