Az EU hét év alatt 1,1 milliárd euróval támogatná a demokrácia és az emberi jogok ügyét világszerte, még akkor is, ha az érintett állam kormánya nem akarja

Az EIDHR nevű rendelettervezet célja, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá váljék az unió külső támogatásainak rendszere. Az eszköz fontos tulajdonsága lenne, hogy abból a fogadó ország kormányának beleegyezése nélkül is lehetne támogatást folyósítani – például éppen az adott vezetés ellen is fellépő emberijog-védők javára.

Az EIDHR az emberi jogok, a jogállamiság, a demokrácia védelmét és előmozdítását és a konfliktus-megelőzést támogatná világszerte. Az eszközből támogathatók lennének választási megfigyelő küldöttségek, helyi civil szervezetek, független médiumok. Az EIDHR célja lenne az igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítása, a jogi és intézményi reformok támogatása és értékelése, valamint a Nemzetközi Büntetőtörvényszék erősítése is.

Támogatható lenne a kisebbségek, nők és gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, valamint a halálbüntetés, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód – ideértve a családon belüli erőszakot is – vagy büntetés elleni harc is. Az EP-képviselők a 2007–2013-as időszakra legalább 1 milliárd 103 milliós költségvetést javasoltak.