A versenypolitikai szabályok értelmében Magyarországnak az EU csatlakozás napjáig kellett volna megszüntetnie a médiatörvény azon rendelkezését, mely szerint a kábeltelevíziós szolgáltatók a magyar lakosság mindössze egyharmadának nyújthatnak szolgáltatásokat.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos szerint a médiatörvény kábeltelevíziós szolgáltatókat sújtó korlátozása a magyarországi fogyasztók választási szabadságának kárára korlátozza a versenyt a szélessávú szolgáltatások piacán.

A médiatörvény módosítását a Parlament 2005-ben nem szavazta meg, s bár a kormány ígéretet tett arra, hogy ebben az évben előterjeszti az egyharmados korlátozás megszüntetésére irányuló új javaslatát, ez eddig nem történt meg.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló bizottsági irányelv (a Bizottság 2002/77/EK irányelve) célja biztosítani, hogy a növekedés és a beruházások elősegítése érdekében az Európai Unió teljes területén versenypiaci feltételek érvényesüljenek. Az irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy nem vezetnek be, vagy tartanak fenn az elektronikus hírközlési szolgáltatások – ide értve a műsorszóró adatátviteli szolgáltatásokat is – nyújtására vonatkozó korlátozásokat.