„Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2006” címmel jelent meg a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács által az elmúlt évben útjára indított kiadványsorozat második kötete, amely csokorba gyűjtve tárgyalja az innováció, az iparjogvédelem és a szerzői jog időszerű kérdéseit. A kötet fel kívánja hívni a gazdasági élet szereplőinek, a gazdaságpolitikai döntéshozóknak a figyelmét a tudásalapú gazdaságban nélkülözhetetlen szellemitulajdon-védelmi szemlélet fontosságára.

A XXI. században a nemzetgazdasági versenyképesség motorját jelenti az újdonságot jelentő, egyedi, magas minőségi színvonalú termékekben és szolgáltatásokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázása elsősorban a szellemitulajdon-védelem gazdag eszköztárának alkalmazásával.

A kötet első fejezete az innováció és a szellemitulajdon-védelem kapcsolatrendszerével foglalkozik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében bővülő fejlesztési források –a hazai erőforrásokhoz társulva – jelentős mértékben hozzájárulnak a tudásgazdaság kiépítéséhez. Az innovációt és a kutatás-fejlesztést szolgáló fejlesztési források bővülésével nagyobb szerephez juthat a szellemitulajdon-védelem is. Egy több száz vállalkozásra kiterjedő felmérés átfogó képet ad a szellemitulajdon-védelem magyarországi helyzetéről, a hazai vállalatok iparjogvédelmi aktivitásáról. A kiadvány betekintést nyújt továbbá a nemzetközi gyakorlatban is sikerrel alkalmazott szellemivagyon-értékelési módszerek hazai alkalmazásának lehetőségeibe.

A kötet második fejezete a szerzői jog területén felmerülő legfontosabb szabályozási kérdéseket dolgozza fel. A kötet árnyalt képet ad a digitalizáció és az internet terjedése következtében előálló újfajta kihívásokra adott lehetséges válaszokról, a szabályozás európai irányairól, az ezzel kapcsolatos hazai jogalkotási feladatokról. A kötet tanulmányai olyan fontos szerzői jogi kérdésekkel foglalkoznak, mint az online zenei szolgáltatások, az adatbázisok védelme, a szabad felhasználások és a műszaki intézkedések, az ún. „Creative Commons” témaköre, az internetszolgáltatóval szemben fennálló adatszolgáltatási igény.

A kötet harmadik fejezetének tanulmányai a szellemi tulajdon védelmének aktuális kérdései közül a doménnév-regisztráció és vitarendezés szabályaival, a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba kivitelre kerülő gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos kényszerengedélyek közösségi és hazai szabályozásával, a közösségi védjegyrendszer eddigi magyarországi tapasztalataival, valamint a Polgári Törvénykönyv reformja kapcsán az üzleti titok és a know how témakörével foglalkoznak.
Ez az újabb tanulmánykötet teret biztosít a 2006. év szellemitulajdon-védelmi kihívásainak az elemzéséhez, új szabályozási javaslatok megvitatásához, hozzájárulva ezáltal a szellemitulajdon-védelmi tudatosság további erősítéséhez.