A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról második olvasatban szavaztak a képviselők. Az intézet 2007-ben kezdi meg működését.

A parlament első olvasatban 2006 márciusában döntött a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról, novemberben pedig – a Tanács közös álláspontjának ismeretében – informális, háromoldalú megbeszélésekre került sor. Lissy Gröner (szocialista, német) és Amalia Sartori (néppárti, olasz) közös jelentése szerint „mivel az intézetnek 2007-ben minél előbb el kellene kezdenie működését”, ezért a kompromisszumos javaslat elfogadását ajánlják képviselőtársaiknak.

A megállapodás szerint „az igazgatótanács 18, a Tanács által a rotációs rendszer szerint kinevezett tagból és az Európai Bizottság által kinevezett egy tagból áll”. A másik vitatéma a szakértői fórum visszaállítása volt. Eredetileg a Tanács közös álláspontja nem rendelkezett olyan tanácsadói fórum létrehozásáról, amelynek tagjai a nemek egyenlősége területének szakértői. Végül a Tanács beleegyezett, hogy „az elnökség helyébe egy szakértői fórum lépjen, amely a tagállamok egy-egy képviselőjéből, a parlament által jelölt tagból, valamint a szociális partnerek három képviselőjéből áll”.

A szakértői fórum olyan „közösségi szintű nem kormányzati szervezet, amelynek jogos érdeke a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemhez való hozzájárulás és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása”. Legfontosabb feladata az igazgató támogatása az intézet tevékenységeinek megtervezésében.

Az igazgató kinevezésével kapcsolatosan a parlament az igazgató nyílt és átlátható eljárásban történő kinevezését kérte, a megállapodás szerint azonban a kinevezés az igazgatótanács és a bizottság feladata marad. Kompromisszum született ugyanakkor az eljárás részleteiről, valamint azzal kapcsolatosan, hogy a jelöltnek meg kell jelennie a parlament illetékes szakbizottságai előtt.

Gurmai: független intézet kezdi meg működését Litvániában, az esélyegyenlőség európai évében

A jelentés parlamenti vitájában a szocialista frakció nevében szólalt fel Gurmai Zita. A képviselőnő azt mondta, „sikerült elérni, hogy az intézet független legyen, ami elengedhetetlen a megfelelő szakmai munkához, csakúgy, mint a szakértői fórum, amely az igazgató munkáját fogja segíteni. A működés költségvetési keretei is biztosítottak, a gazdálkodás átláthatósága szintúgy”

„Nagy elégedettséggel tölt el, hogy lesz végre egy európai szintű intézmény, amely folyamatosan elemzi a társadalmi nemek közötti esélyegyenlőség problémáját és rendszerezetten gyűjti az adatokat” – fogalmazott Gurmai, aki üdvözölte, hogy az intézet székhelye egy új tagállamban, Litvániában lesz.

„Az intézet megnyitásával fontos lépést tettünk a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség terén. Jelentőségét az idő fogja igazolni, de aktualitását erősíti az is, hogy 2007 az esélyegyenlőség éve lesz Európában” – mondta Gurmai Zita.