Az áprilisban kezdődött tárgyalások sikeres befejezéseként december 19-én a balkáni államok kormányfői Bukarestben aláírták az új CEFTA megállapodást.

Az „eredeti” CEFTA egyezményt 1992. december 21-én Krakkóban alapította Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia. 2004. május 1-jétől tagjainak nagy része belépett az Európai Unióba, így megszűnt tagságuk és az EU (valamint a WTO) egyik előszobájának tekintett szervezet szerepe is átalakult. 2006. áprilisában megindultak a tárgyalások egy újabb, korszerűbb egyezmény kidolgozása érdekében.

A most aláírt megállapodásnak a volt Jugoszlávia tagországai, valamint Moldova, Bulgária és Románia egyaránt részesei. Az új egyezmény a tagországok között ez idáig hatályban volt 32 kétoldalú egyezményt váltja fel.

Az egyezmény aláírása egyértelmű velejárója a térség fejlődésének. Az elmúlt években minden CEFTA tagország kereskedelmi mutatói jelentősen növekedtek. Szakértők szerint azonban a régió még mindig valós potenciálja alatt teljesít és a külföldi befektetők vonzásának egyik eszköze lehet a szabadkereskedelmi egyezmény megkötése.

A megállapodásban részes államok az egymással folytatott árukereskedelem 90%-át liberalizálják. A folyamat következő lépése a szolgáltatások kereskedelmének felszabadítása a régión belül.

Az egyezmény nem csak az akadályok lebontásáról, hanem a részes államok relációjában alkalmazandó versenyszabályokról, közbeszerzésekről és a szellemi alkotások jogvédelméről is rendelkezik. Egységes iparági és élelmezési-egészségügyi keretszabályok kerülnek továbbá lefektetésre.

Az Európai Unió teljes mellszélességgel támogatta az új CEFTA egyezmény megkötését: a tárgyalásokon résztvevő egyik tisztviselő szerint ugyanis „a régi CEFTA országok ezen egyezmény keretein belül szembesültek először a gazdasági integráció valóságával.”