A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerint a fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőinek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

A fogyatékos személyek részére nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk nyilvánosságához kiemelkedő közérdek fűződik, hiszen ezen információk az érintettek életminőségének javítása mellett ahhoz is hozzájárulnak, hogy a többiekkel azonos eséllyel vehessenek részt a társadalom életében. A szolgáltatások hozzáférhetőségére, akadálymentességére vonatkozó információk hasznosak lehetnek továbbá mindazok számára, akik a fogyatékos személyekhez hasonlóan akadályozva vannak, például a betegek, az idősek, a gyermekek, a kismamák.

Az elmúlt időszakban többször javasoltam e téren a fokozottabb állami szerepvállalást. Az egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tervezetének véleményezésekor kezdeményeztem a középületek akadálymentesítésének előrehaladására vonatkozó információk összegyűjtését és folyamatos közzétételét. A Fot. módosításáról szóló törvénytervezet előkészítése során javasoltam az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény olyan kiegészítését, amely arra kötelezné a közfeladatot ellátó szerveket, hogy az interneten tegyék közzé azokat az információkat, melyek az általuk nyújtott nyilvános szolgáltatásokról tájékoztatják a fogyatékos személyeket.
Az esetleges későbbi törvénymódosításoktól függetlenül szükségesnek tartom e közleménnyel is felhívni a figyelmet a fogyatékos honfitársaink számára szükséges információk hozzáférhetőségének fontosságára. A fogyatékosok esélyegyenlőségének elősegítése nem lehet kizárólag az állam, a közfeladatot ellátó szervek feladata, ezért e közlemény azokhoz is szól, akik a magánszférában: hitelintézeti, biztosítóintézeti, kereskedelmi, vendéglátási, személyszállítási stb. körben nyújtanak szolgáltatásokat.

Már most is örvendetesen sok példa van arra, hogy a közigazgatási szervek, egészségügyi, kulturális és hasonló intézmények, valamint a közfeladatot ellátó szervek körén kívül eső szolgáltatók kifejezett törvényi kötelezés nélkül is közzéteszik az interneten az általuk nyújtott szolgáltatásokról a fogyatékosok számára szükséges információkat. Bízom abban, hogy a jövőben szaporodni fog a jó példák száma és kérem, hogy a nyilvános szolgáltatást nyújtók legyenek tekintettel a fogyatékosok információs igényére.

A közzététellel kapcsolatban külön is szeretném felhívni a figyelmet az igények sokféleségére. A mozgáskorlátozottak számára történő megközelíthetőség (parkolás, rámpa, bejárat, kerekesszékkel használható ügyféltér, lift, esetleg mosdó stb.) mellett a látás- és hallássérültek számára nyújtott szolgáltatások akadálymentességére (például megfelelő táblák és feliratok, esetleg jeltolmácsolás) vonatkozó információk is fontosak. Sőt, akár már az is hasznos lehet, ha az intézmények egyértelműen jelzik, hogy a közlekedési akadálymentesítés még nem történt meg.

Végül elismerésemet fejezem ki azoknak, akik eddig, és ez után, bárminemű törvényi kötelezettség nélkül is tettek, tesznek a fogyatékos személyek számára szükséges információk hozzáférhetővé tételéért.