A Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl a szerkesztőség.

A 2006/4.szám szám tartalomjegyzéke:

Tanulmányok

 • BIDEAU, LAURELINE : Les sanctions en droit pénal français
 • BÓDIS KRISZTIÁN/KOVÁTS ORSOLYA: A családi jog jövőbeni lehetséges fejlődési irányai és tendenciái különös tekintettel a házassági jogra
 • BUSSALB, JEAN-PIERRE: Oswald Spenglers Vision vom Niedergang des Westens
 • JUHÁSZ ZOLTÁN:A bírósági végrehajtás alkotmányossága és a zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba
 • MÉSZÁROS ÁDÁM: Theoretical and practical questions of the study of criminal actorship and complicity – Summary of research task
 • NAGY TAMÁS: A Samsa-affér avagy egy leleplezés története
 • POKOL BÉLA: Ítélkező jogi fakultások. Adalékok a középkori jog szerkezetéhez
 • SIKLÓSI IVÁN: Az „oszlopszállítási eset” – a D. 19, 2, 25, 7 rövid exegézise, kitekintéssel a custodia-felelősség objektív és szubjektív értelmezésére
 • SZALÓKI GERGELY: A Csemegi kódex fiatalkorúakra vonatkozó szankciói
 • SZEPESHÁZI PÉTER: A gyermektartásdíj-egyezség sajátosságai az ausztrál jogban
 • TECHET PÉTER: A jog funkcionális értelmezése. A jog kulturális, társadalmi-politikai és időbeli dimenziójáról
 • TÓTH J. ZOLTÁN: A halálbüntetés érvényesítésére szolgáló eljárási szabályok a feudalizmus Magyarországán

Doktori védés

 • JAKAB ANDRÁS: A magyar jogrendszer szerkezete. PhD értekezés tézisei
 • HALMAI GÁBOR: Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete című PhD értekezéséről
 • SZILÁGYI PÉTER: Opponensi vélemény Jakab András A magyar jogrendszer szerkezete című doktori (PhD) értekezéséről
 • JAKAB ANDRÁS: Válasz Szilágyi Péternek és Halmai Gábornak

Könyvismertetés, beszámoló

 • SÁRI JÁNOS: Nagy Ernő „Magyarország közjoga (államjog)”
 • SZALÓKI GERGELY: Görög Bölcsességek. Tanuld és tanítsd a jobbat!
 • SZOMORA ZSOLT: Német Kriminológiai Szeminárium Pécsett

A JESZ honlapja: http://jesz.ajk.elte.hu/