A Nemzetközi Jogi Együttműködést Elősegítő Német Alapítvány a Német Szövetségi Ügyvédi Kamarával együttműködve egy fiatal, magyar ügyvéd számára újból lehetővé tette, hogy gyakorlati időt tölthessen el Németországban.

A gyakorlat időpontja 2007. május 21-étől 2007. július 4-éig.

A pályázó csak ügyvédi vizsgával rendelkező, már néhány éve ügyvédi gyakorlatot folytató, 35 évnél nem idősebb, lehetőleg a civil kereskedelmi és gazdasági jogi területén érdekelt, a német nyelvet kiválóan beszélő kollega lehet.

A pályázathoz egy darab fényképet, egy rövid német önéletrajzot, valamint egy aláírással ellátott nyilatkozatot kérnek, melyben a résztvevő azt jelzi, hogy a feltételeket megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A pályázati kérelmet 2007. január 31-ei beérkezéssel lehet felterjeszteni a Magyar Ügyvédi Kamarához.

A pályázatok beérkezése után a továbbiakról az érintettek külön értesítést kapnak.

A Magyar Ügyvédi Kamara elérhetőségei:
1054 Budapest, Szemere utca 8.
Telefon: 36-1-3119-800, 36-1-3311-773
Telefax: 36-1-3117-867
e-mail: muk@mail.tvnet.hu
honlap: http://www.magyarugyvedikamara.hu