Az adóhatósági regisztrációval rendelkező (06180 számú adatlap) munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatottak adatainak bejelentésére, illetve az adatokban bekövetkezett változások bejelentésére szolgáló 07T1041 számú adatlap elektronikus úton történő benyújtása

Az elektronikus (internetes) bevallás benyújtására kötelezett adózóknak e kötelezettségük teljesítése érdekében okmányirodai regisztrációt és ezt követően adóhatósági bejelentést kell/kellett teljesíteniük. Az APEH-hez teljesítendő bejelentésre a 06180 számú bejelentés és regisztrációs adatlap elnevezésű nyomtatvány szolgál. Amennyiben az adózó nevében eljárva a képviselője (törvényes képviselő vagy meghatalmazott) nyújtja be a 06180 számú adatlapot, akkor az erre a célra szolgáló rovatokban egyes bevallásokat, illetve adatszolgáltatásokat külön-külön is megjelölhet, melynek következtében a képviselő az adózó nevében kizárólag a megjelölt bevallások, illetve adatszolgáltatások benyújtására jogosult.

2007. január 1-jétől a munkáltatóknak és a kifizetőknek be kell jelenteniük az APEH-hez az általuk foglalkoztatott biztosítottak adatait, valamint ezen adatokban bekövetkezett változásokat. A bejelentésre az erre a célra rendszeresített 07T1041-es számú adatlap szolgál, mely megjelenését követően kizárólag a www.apeh.hu oldalról tölthető le.

Az APEH tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy amennyiben a munkáltatónak vagy kifizetőnek minősülő adózó nem rendelkezik olyan képviselővel, aki korábban a 06180 számú adatlapon valamennyi bevallás és adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtására jogosító meghatalmazást jelentett be, akkor ebben az esetben a ’T1041-es bejelentés elektronikus benyújtására jogosult képviselőjének – a bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében – egy újabb, a ’T1041-es adatlap elektronikus benyújtására is kiterjedő 06180 számú adatlapot kell benyújtania.