Az Alkotmánybíróság idei első teljes ülésén tárgyalja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109. §-a első mondatának alkotmányosságával összefüggő hatá­rozattervezetet.

Napirenden lesz az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXVIII. törvény 10. §-a al­kotmányosságát kifogásoló indítvány.

Határozat készül a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) bekezdés e) pontja, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvitatják az alkotmánybírák a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt jegyzőkönyv ki­hirdetéséről szóló 2005. évi LIV. törvény 1. § második mondata hivatkozott szövegré­sze alkotmányosságával kapcsolatban készült határozattervezetet.

Szó lesz az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 2. sz. melléklete 2.a) és b) pontja, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklet 152. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát támadó indítványról.

Napirendre tűzik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 5. pontja alkotmá­nyosságával összefüggő határozattervezetet.

Kedden folytatja a testület a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. tör­vény 48. § (3) bekezdése, 49. §-a, 50. § (2) bekezdése és 51. § (2) bekezdése, valamint 50. §-a és 51. § (4) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos indítvány tárgyalását.

Egy indítványozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (1) bekez­désének alkotmányosságát vitatja.

Elkészült a határozattervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megtámadták a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alkotmányosságát is.