A felsőoktatási intézményektől eddig beérkezett adatok azt támasztják alá, hogy az intézmények elfogadják az Magyar Rektori Konferencia ajánlását és nem kívánnak eltérni az éves tandíj megajánlott mértékétől, amely így a 2008/2009-es tanévben alapképzésben 105.000 forint, mesterképzésben 150.000 forint lesz.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium korábban levélben arra kérte a felsőoktatási intézményeket, hogy 2007. január 15-ig tájékoztassanak arról, hogy az éves képzési hozzájárulás mértékét milyen összegben állapítják meg. A Magyar Rektori Konferencia ajánlásában javasolta, hogy a 2008/2009-es tanévben az intézmények ne differenciáljanak. A differenciálást csak később, a gyakorlati tapasztalatok birtokában tartották indokoltnak. További érvként említette az MRK, hogy az amúgy is átalakuló felvételi rendszert (az államilag támogatott hallgatói létszám kapacitás érdeklődés- és teljesítmény-alapú elosztása) ez a kérdés ne ossza meg még erősebben. Az intézmények által beküldött adatok azt támasztják alá, hogy az MRK ajánlását elfogadják, és az első évben nem térnek el a megajánlott összegektől.

A képzési hozzájárulás bevezetéséről az OGY által 2006-ben elfogadott felsőoktatási törvény rendelkezik. E szerint: képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett 2008. szeptember 1-jétől az a hallgató, aki 2007. szeptember 1-jén első évfolyamon államilag támogatott alapképzés keretében kezdi meg tanulmányait. 2008-tól fizet képzési hozzájárulást a mesterképzésre felvételt nyert hallgató is.

Mint ismeretes, a képzési hozzájárulásból származó intézményi bevételből teljesítmény alapú hallgatói juttatások (ösztöndíjak) fizethetők, továbbá felhasználható az intézmény fejlesztésére. A képzési hozzájárulás felosztásának elveit és szabályait meghatározó kormányrendelet tervezetének egyeztetése lezárult, a rendeletet a kormány rövidesen tárgyalja.