Az Alkotmánybíróság hétfőn ismét napirendjére tűzi a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 14. §-ával módosított 65. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítványokat. Az érintett rendelkezés, amelyet az Országgyűlés tavaly nyáron az úgynevezett Gyurcsány-csomag keretében fogadott el, a kamatadó szabályait részletezi.

Az alkotmánybírák szintén folytatják a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvények az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 7. § -val módosított 44. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát. Az indítványozók a Gyurcsány-csomagnak az élet- és nyugdíjbiztosítás adókedvezményével kapcsolatos szabályozását kifogásolják.

Megvitatják a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdése, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 201. § (1) bekezdésének hivatkozott részei alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Határozat készül az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvénnyel összefüggésben benyújtott, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában.

Napirenden lesz a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megkezdi a testület az irányított betegellátási rendszer (IBR) bevezetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alkotmányossági vizsgálatát is.

Kedden kerül napirendre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjának, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendeletnek a tárgyalása.

Egy indítványozó megtámadta a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 7. § (1) bekezdését, a 7. § (3) bekezdés e) pontját, valamint a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekezdését.

Határozat készül a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 3. sz. mellékletével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában.

Megvitatják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (4) bekezdése alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Az alkotmánybírák elé kerül az autópályák többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet általi, illetve koncesszió keretében történő építésének és működtetésének szabályozásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.